Dne 3. 12. 2017 jsme společně zahájili první adventní neděli u vánočního stromečku. V 17:00 pronesl pan starosta úvodní slovo. Hned potom se rozsvítil vánoční stromeček. Následovalo pásmo koled, které si přichystali žáci ZŠ a MŠ Chvalšiny. Od žáků páté třídy jsme se dozvěděli něco o Luciích a jiných vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněli jsme ani na obdarování přítomných dětiček z řad diváků.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci:

 • Panu starostovi – za prostor, který nám poskytl, za veškeré technické i jiné vybavení a za celkovou vstřícnost
 • Pavlovi Vysušilovi – který nám o své volné neděli přijel pomoci s ozvučením. Děkuji za jeho čas, ochotu i trpělivost
 • Paní Olze Steinerové, Karolíně Kollarové, Olince Robové – za pomoc s organizací a za nacvičování s dětmi
 • Paní Jitce Přibylové, Aleně Tomišové a Jarmile Tykalové - za pomoc s přípravou kostýmů (křídly)
 • Paní Lence Jarkovské – za výrobu plakátů (postaviček) na koledu
 • Paní Aleně Melmerové - za fotodokumentaci a výrobu informačních plakátů
 • Paní Václavě Ilkóové – za pomoc a napečení perníčků
 • Paním učitelkám z MŠ – za spolupráci a nacvičení koled
 • A v neposlední řadě všem účinkujícím dětem, jejich rodičům, prarodičům, příbuzným a známým a všem přátelům školy, kteří mezi nás přišli.
                                                                    Věra Marečková