KRUMBENOWE ČESKÝ KRUMLOV 7. 9. 2018

   První školní týden jsme zakončili v Českém Krumlově. Konkrétně žáci 2. a 4. třídy měli šanci cestovat do minulosti.

   Nejprve jsme se rozdělili do 3 skupin a v těch jsme postupně navštívili sedm stanovišť. Abychom střídání nepropásli, vždy nám zatroubili na roh. Mohli jsme si vyzkoušet čistit zvířecí srst, malovat ručně vyrobenými štětci, vrhat oštěpem, střílet z luku, péci placky, plést náramky, pracovat se dřevem a spoustu dalších činností.

Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí o životě lidí v dávných dobách.

KBW

   I počasí nám přálo. Trošku sprchlo, ale dětem

to vůbec nevadilo. Z celé akce jsme si tak odnesli mnoho zážitků, zkušeností i dárků. Vše bylo výborně zorganizované. Nikdo nikomu nepřekážel a každý měl šanci vyzkoušet si vše. Děkujeme tedy organizátorům a všem aktérům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v letošním školním roce proběhlo první školní den slavnostní zahájení šk. roku. Zahájení na školním dvoře se zúčastnily rodiče i prarodiče žáků a všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Slavnostní přivítání zahájil ředitel školy a poté i zástupci zřizovatele školy starosta a místostarosta obce Chvalšiny. Přítomen byl i zástupce vojenských lesů a statků pan M. Dušák.

Po slavnostím zahájení si odvedli třídní učitelé své žáky do tříd, kde zahájili školní rok. Výjimku měli pouze žáci prvního a devátého ročníku, kteří byli společně v jedné třídě, kde zahájili celoroční spolupráci - PATRONÁT.

V první třídě byli žáci individuálně přivítáni ředitelem ZŠ a MŠ, zástupci obce i VLS. Žákům byly předány učební pomůcky a dary od školy, obce a VLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 2018/2019


 šk. rok 2017/2018

Dne 14. 6. 2018 jsme s vybranými žáky vyrazili na výlet do Českých Budějovic. Jednalo se o výlet „za odměnu“ za celoroční práci ve škole. Žáci se ten den neučili. Ráno jsme se dívali na tematickou animovanou pohádku Wall – E.

Poté jsme v 9:15 vyjeli speciálním autobusem od naší školy. Do Českých Budějovic jsme dorazili v 10:00 hodin. Právě v tu dobu se otvírala akce Dobrodružství s technikou na Výstavišti. Žáci si zde měli šanci vyzkoušet mnoho zajímavého a netradičního. Bylo zde mnoho lidí, žáků z jiných škol. Proto bylo těžké dostat se ke všem atrakcím a vyzkoušet si všechny aktivity. Přesto měl každý žák šanci vyzkoušet si aspoň něco.

Co se nám líbilo?

Balení kufru na záchranu, hraní pexesa s anglickými a českými slovy, 3D tiskárna, posunování autíčka balonkem, řezání žhavým provázkem do polystyrenu, sestrojování činky, nasazování šroubů,…J

V čase oběda jsme ukončili exkurzi, v poklidu se nasvačili. Někteří navštívili i Tesco, které je ihned vedle výstaviště. Následně jsme se vydali na hřiště nacházející se u plaveckého bazénu. Zde měli žáci šanci se pohybově vyžít.

Náš výlet jsme ukončili v 14 hodin, kdy jsme se vydali zpět k domovu.

Vypracovala: Mgr. Věra Marečková

 

 

 

Dne 12. 6. 2018 jsme se vypravili se třetí třídou linkovým autobusem do Českého Krumlova. Poté jsme se prošli po okraji města až do DDM. Zde se nám věnovala paní, která všem žákům zapůjčila kola, prošla s nimi trasu, seznámila je se základními dopravními pravidly a značkami.

Pak už si mohl každý z žáků vyzkoušet jízdu po dopravním hřišti. Snažili se dodržovat předpisy, při odbočování ukazovat rukou, dávat přednost v jízdě, atd.

Když si vše prakticky vyzkoušeli, přesunuli jsme se dovnitř. Zde se probírala teorie: žáci poznávali značky, na obrázku určovali, kteří účastníci dopravního provozu se chovají správně a kteří ne a vysvětlovali proč.

Všichni jsme si tuto dopravní výchovu užili. Je přínosné, že si žáci mohli vše prakticky zkusit. Těšíme se na příště.

Vypracovala Věra Marečková – TU 3. třída

 

 

 

 

Dne 11. června 2018 proběhl na naší škole Den v pyžamu. Jednalo se o akci organizovanou Školním parlamentem. Žáci i dospělí mohli přijít do školy v noční košili, pyžamu či jiném spacím úboru. Žáci první třídy si s sebou přinesli do školy i plyšové hračky.

Této akce se aktivně zúčastnilo 56 lidí (47 žáků a 9 dospělých). Přijít v tomto oblečení bylo netradiční a snad to přineslo i zábavné zpestření.

Hodnocení:

Na 1. místě se umístila 1. třída (10 žáků + 2 dospělé z celkového počtu 15 lidí).

Na krásném 2. místě skončila 3. třída (10 žáků + 2 dospělé z celkového počtu 16 lidí)

Hezké 3. místo obhájila 4. třída (9 žáků + 1 dospělá z celkového počtu 16 lidí).

 

 

 

 

Dne 25.dubna se na naší škole konal „Den Země“. Žáci během projektového dne navštívili několik stanovišť, kde se věnovali nejrůznějším „ekologickým“ aktivitám.

Území obce Chvalšiny jsme rozdělili na jednotlivé úseky a každá třída uklidila svou přidělenou část. Ve škole se žáci prakticky učili třídit odpad – z velké hromady odpadu uprostřed třídy zbyla nakonec jen nepatrná část, která již nešla roztřídit. Animovaný film Nezkreslená věda o výrobě plastů nám ukázal, jak málo ekologicky odbouratelný tento materiál současnosti je.

Další naše činnosti směřovaly ke zušlechtění školního dvora – kultivace trávníku a založení bylinkové zahrádky. Na části školního pozemku jsme zasadili nejrůznější bylinky – tymián, bobkový list, meduňku, kontryhel, pažitku a další. Celý bylinkový záhon lemují levandule. Těšíme se, až budeme „plody“ naší bylinkové zahrádky zpracovávat – například při vaření ve školní kuchyňce, při výrobě bylinných čajů nebo voňavých levandulových polštářků.

Druhá a třetí třída strávila první dvě vyučovací hodiny ve svých třídách a druhé dvě vyučovací hodiny venku. První vyučovací hodinu pracovaly děti ve skupinách: zpracovávaly pracovní listy, týkající se třídění odpadu, hrály stolní hru Na odpady a též si mohly zahrát bowling (s PET lahvemi a tenisovým míčkem). Ve druhé vyučovací hodině měly možnost pracovat individuálně, ve dvojicích či skupinách a výtvarně zpracovávaly téma Příroda. K dispozici měly nejrůznější materiál. Kdo byl hotov, mohl se pokoušet trefovat míček (ze složeného novinového papíru) do krabice.

Na další dvě hodiny jsme se odebrali ven. V lese jsme si zahráli lesní Kimovu hru (děti měly za úkol si zapamatovat odpad, který v lese viděly a následně ve skupinách vše zapamatované vypsat na papír). Sesbíraný odpad jsme ihned roztřídili do pytlů a poté jsme uklidili okolí školy.

 

 

 

Dne 20.4.2018 proběhlo školní kolo rybářské olympiády. Zúčastnili je jí vybraní žáci 6. a 7. třídy, kteří se zajímají o rybaření a biologii. Všichni dosáhli krásných výsledků. První místo opět obhájil Mikuláš Lamač, který získal 82 bodů z maximálních 100 bodů. Hned za ním se umístil Lukáš Churan s 81 body. Oběma žákům gratulujeme a přejeme jim, aby byli vybráni do krajského kola rybářské olympiády, která se uskuteční dne 19.6.2018 na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Děkujeme i ostatním úspěšným řešitelům, mezi kterými samolepka na auto ryba 03 rybarenibyli Jan Urban, Petr Nymsa, Viktorie Pojarová a Sára Schwarzová.

Dne 12.4.2018 reprezentoval naši školu v okresním kole biologické olympiády žák 7.třídy Mikuláš Lamač. Téma letošního ročníku byl „Pohyb“. Soutěž byla náročná – k tomu, aby žák postoupil do okresního kola, nestačilo „pouze“ vyhrát školní kolo. Výherce musel následně vypracovat tzv. vstupní úkol, spočívající v dlouhodobém pozorování rostlin a živočichů.

Samotné okresní kolo biologické olympiády se skládalo z testu, poznávání rostlin a živočichů a laboratorní úlohy. Mikuláš Lamač vybojoval krásné 6.místo a my mu gratulujeme!

biologieMgr. Irena Pražanová

 

Dne 19. 3. 2018 proběhlo na naší škole Velikonoční tvoření. Akci jsme připravovali dlouho dopředu. Deváťáci s paní učitelkou Říhovou přichystali pro návštěvníky akce kavárnu. Maminky napekly buchty, žáci vytvořili k dobrotám cenovky a připravili i menu. O přípravu kávy se postarala paní učitelka Pražanová a Říhová.

                Hosty přímo nu vchodu vítala děvčata z osmé třídy, Vendy a Míša. Za  poplatek 50 Kč od nich každé dítě dostalo „pas“ a mohlo se vydat do prvního patra, kde ho čekalo 6 tvořivých dílen.

                V první třídě u paní učitelky Robové si děti mohly vyrobit ovečku z vlny. Ve druhé třídě si děti zdobily velikonoční perníčky, které napekla paní učitelka Pražanová s žáky sedmé a osmé třídy za asistence paní Burcarové. U paní učitelky Marečkové ve třetí třídě děti čekala výroba drátěných ozdob a navlékání korálků, ve čtvrté třídě s paní učitelkou Vávřeovou si vytvořily zápichy

do květináčů z bambulí a v páté třídě u paní učitelky Kollarové závěsy ze včelího vosku.

                 K této akci se přidala i školka a paní učitelky pomáhaly dětem a  rodičům uplést nádherné dekorace z proutí. Všechny děti si domů odnášely tolik krásných výrobků, že je ani nemohly pobrat. Velikou radost nám udělala hojná účast dětí a rodičů i jejich nadšené ohlasy.

                 Všem, kteří se podíleli na pořádání této akce, velice děkuji za skvěle odvedenou práci.

                                                                                            Vendula Tesařová

 

 

 

 

 

 

 

Od ledna chodila 2. třída celé dva měsíce bruslit. Spousta děti stála na bruslích poprvé. Zpočátku bylo bruslení u některých spíše opatrným chozením po ledě, pádů bylo nepočítaně. Dětem se věnovali tři úžasní trenéři a děti bruslily čím dál lépe. Děti si tréninky náramně užily, jezdí zdatně, hrají honičky na ledě, umí zatáčet a z pohybu mají radost. 

 

 

 

Dne 27. 3. 2018 jsme se vydali linkovým autobusem do Českého Krumlova navštívit klášter. Zde jsme byli nejprve seznámeni s původním zaměřením kláštera (kdo zde žil, k čemu sloužil, atd.). Poté jsme v klášterní zahradě poznávali nejrůznější bylinky podle vůně. Žáci si směli bylinky i natrhat a připravit si imaginární čaj, pro který pak vymýšleli vlastní originální název. Pak si zahráli pohybovou hru, při které poznávali známé květiny.

Uvnitř klášterních prostor jsme se nasvačili, žáci si připravili skutečný čaj, do kterého směl každý přidat lžičku z bylinek, které zde byli k tomuto účelu již nachystané. Zatímco se louhoval, rozdělili jsme se na dvě skupiny a vyrobili jsme si dárkový čaj a také vonnou sůl do koupele.

Když jsme si vypili námi připravený čaj, vyrazili jsme zpět na cestu do Chvalšin. Celý výlet byl jak poučný, tak zábavný.

 

 

 

Měsíc prosinec na základní škole probíhal ve znamení začátku zimy.  Tímto rokem našim dětem ze třetí a čtvrté třídy začal plavecký výcvik. Každý pátek se děti těšily do plaveckého bazénu v Českém Krumlově, kde absolvovaly 10 lekcí, pod vedením zkušených a usměvavých instruktorů. Pod jejich vedením si osvojovaly plavecké dovednosti a zdokonalovaly své plavecké styly. Děti měly z výcviku velkou radost a do bazénu se moc těšily. V únoru proběhla poslední hodina, která byla zakončena měřením sil plavců, kde ukázali, co se během výuky naučili.  Plavat mohl každý v libovolném plaveckém stylu. Vítězové si odnesli diplomy a medaile a ostatní své mokré vysvědčení za předvedený výkon.

Ahoj, ahoj, ahoj tímto pokřikem se v pátek rozloučili s plaveckým výcvikem. Instruktorům darovali krásný dárek v podobě

obrázku 3D, který se moc líbil.

Postřehy pedagogů- děti byly moc a moc šikovné a myslím, že se během výcviku mnoho naučily a věříme, že plavecké dovednosti využijí v dalších letních měsících strávených u vody.

Pl.Výcvik01

Pl.Výcvik02

26. února 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 19 žáků z 1. a 2. stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. Vystoupili s básněmi převážně českých autorů, jedna žákyně měla připravený prozaický text.

Výsledková listina

0. kategorieIMG 1980

 • Samuel Paráček 1. třída
 • Lenka Minaříková 1. třída
 • Roman Duspiva 1. třída
 • Mariana Mazeg 1. třída

1. kategorieIMG 1981

 • Michaela Prayerová 3. třída
 • Marie Konečná 3. třída
 • Bára Bejdáková 2. třída

2. kategorie

 • Barbora Bayerová 5. třída
 • Bára Marečková 5. třídaIMG 1982
 • Zuzana Fischerová 5. třída

3. kategorie

 • Viktorie Pojarová 6. třída
 • Radim Sirůček 7. třída

 

Do okresního kola postupuje Barbora Bayerová z 5. třídy.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Mgr. Lenka Jarkovská, Mgr. Věra Marečková, Lucie Vávřeová

 

Stalo se již tradicí, že naše základní škola pořádá dětský maškarní karneval. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se 3. února v nově zrekonstruovaném kulturním domě. K výzdobě sálu jsme využili obrázky a výrobky dětí, které namalovaly a vyrobily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Další obrázky byly vytvořeny ve školní družině a v zájmovém kroužku Tvořivé ruce. S výzdobou sálu pomáhaly hlavně menší děti. Moderování karnevalu se ujali S. Lískovcová a R. Sirůček. Vydávání tomboly měly na starost V. Duspivová, M. Zběhlíková,T. Pavelcová a H. Ondrášková. Program celého karnevalu zpestřilo taneční vystoupení dětí kroužku Zumby pod vedením paní učitelky Mgr. V. Marečkové.  S velkým úspěchem se setkalo vystoupení kouzelníka. Hudební doprovod celého karnevalu skvěle zvládla paní učitelka Mgr. V. Čarková. Díky sponzorům jsme i letos připravili spoustu hodnotných cen do tomboly a odměnili i děti v maskách. Každý, kdo nám s přípravou a průběhem karnevalu pomáhal, dostal sladkou odměnu. Všem bych tímto chtěla moc poděkovat a těším se, že příští karneval společně opět zvládneme.

M. Valentová   

 

 

 

 

 

 

Nejvíc mě zaujali zvířata, byli tam čtyři. Byli hezký a mohli jsme si je pohladit. Byl tam had, ještěrka, strašilka a pavouk. Hada nám ukázal pán a ten had se jmenoval hroznýš královský. Ten had, když vám olizuje tvář nebo něco jiného, tak to znamená, že vás očichává. Byl dlouhý a pořád vyplazoval jazyk. Další tam byl pavouk sklípkan. Vzala si ho malá holčička, ten pavouk jí nic neudělal, jenom po ní lezl. Ten sklípkan prý když kousne, tak to bolí jako píchnutí včely. Byl chlupatý, malý, měl osm nohou a prý když budeme křičet, může se vyplašit. Moc se mi nelíbil. Ještěrka byla z pouště. Byla malá, taková bílá, hnědá, béžová a nemohla nikomu ublížit. Byla rychlá a tomu pánovi lezla na ruku. Potom tam měl strašilku, byla hodně malá, vypadala jako list nebo klacek. Proč se jmenuje strašilka? Protože se jí někdo bojí a někdo ne. Byla bílá a vůbec se nepohnula.

Michaela Placková, 4.třída  

 

V úterý 20. února 2018 proběhlo v DDM v Českém Krumlově okresní kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu se olympiády zúčastnili Tomáš Pecha ze 6. třídy v kategorii A a Daniel Jindra ze 7. třídy v kategorii B. Soutěž je poměrně náročná, skládá se ze tří částí, zahrnuje znalostní zeměpisný test, práci s atlasem a praktické aplikační i logické úkoly. Oba chlapci se ve svých skupinách umístili na pěkném čtvrtém místě. Srdečně jim blahopřeji a děkuji za dobrou reprezentaci školy.

 Mgr. Karolína Kollarová

 

Dne 9.2.2018 proběhlo školní kolo biologické olympiády, kategorie D (6. a 7. třída). Celkem se zúčastnilo osm vybraných žáků ze 7. a 6. třídy. Na prvním místě se umístil Mikuláš Lamač (62 bodů), ale jen o půl bodu za ním se umístil Daniel Jindra (61,5 bodu). Oba žáci postupují do Okresního kola, které se koná ve čtvrtek 12.4.2018 v DDM v Českém Krumlově. Gratulujeme ke krásnému výsledku a přejeme hodně štěstí i v dalším kole!

Jako nadějný biolog se v této kategorii ukázal Matěj Kamenský ze 6.třídy, který se umístil na 3. místě (44 bodů). Všem dalším zúčastněným (Lukáš Churan, Tomáš Pecha, Martina Stropková, Ladislav Decarli, Tomáš Molnár) děkujeme za jejich velkou snahu při řešení biologických úkolů!

 

Mgr. Irena Pražanová

 

Přírodověda pro nás neznamená jen sedět ve školních lavicích a učit se.  V lednu jsme si povídali o tom, jak zvířata přežívají dlouhé zimní období. A rozhodli jsme se pro některé z nich něco udělat! Někteří žáci přinesli domácí sádlo a někdo zase koupil slunečnicová semínka. Ve školní kuchyňce jsme ve velkém hrnci sádlo rozehřáli a nasypali do něj slunečnicová semínka. Z utuhnuté hmoty jsme vytvořili koule na zobání pro ptáky. Podívejte se na fotografie, jak jsme si jejich rozvěšování v parku na chvalšinském náměstí užili. Jaké druhy ptáků asi přilákají?

Mgr. Irena Pražanová

 

 

 

 

Ve středu 7. 2. 2018 proběhl na naší škole Den naruby. Jednalo se o akci, organizovanou Školním parlamentem. Chlapci se měli převléci za dívky a dívky za chlapce.

Celá akce byla dobrovolná (pro žáky, žákyně, učitelky i asistentky). Někteří přišli do školy rovnou ve svých převlecích, někteří si s sebou nesli věci na převlečení – to pak byl na toaletách velký shon, když zde probíhalo veliké převlékání, líčení a další úpravy. Jiní se akce nezúčastnili.

Z celé školy bylo nakonec převlečeno 57 lidí (dospělých i dětí). Krásné třetí místo získala 4. třída (73,3%). Na druhém místě se umístila 5. třída (77, 8%). Maximální plnou účast měla 6. třída (100%) a umístila se tak na prvním čestném místě.

Jsem přesvědčená, že děti i dospělí si tento Den naruby užili.

                                                                                 Mgr. Věra Marečková