• Prázdniny: - podzimní    26. - 27. října  2023
                      - vánoční    23. prosince 2023 - 02. ledna 2024
                      - pololetní    02. února 2024
                      - jarní    11. - 17. března 2024
                      - velikonoční    28. března 2024
                      - hlavní    29. června  -  01. září 2024

             Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023
 

 • Zahájení: 04. září 2023 (8.00 - 9.00 hod.), výdej obědů: 9.00 - 10.30 hod

 • Ředitelské volno:
          
  - 29. září 2023    (28. září - státní svátek)
  - 01. února 2024 (02. února – pololetní prázdniny)
 • Pedagogické rady:         od 14.00 hod.

          zahajovací   

     - 31. 08. 2023

 (ukončení 1.čtvrtletí)

     - 20. 11. 2023

 (ukončení 1.pololetí)

     - 22. 01. 2024

 (ukončení 3.čtvrtletí)

     - 15. 04. 2024

 (ukončení 2.pololetí)

     - 24. 06. 2024

 

 • Pracovní porady:  každý pracovní týden dle potřeby – pondělí od 14.00 hod.
 • Rodičovské schůzky: od 16.30 – 18.30 hod.    
   

    - 11. 09. 2023 (společná schůzka v 16:30 hod. - pouze 3. třída)

    - 20. 11. 2023

    - 15. 04. 2024

    - konec šk. roku: individuální konzultace po dohodě s TU

 • Zápis do MŠ:
  • zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 13. 05. - 15. 05. 2024 formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem. (ZŘŠ pro PV v MŠ - Bc. D. Pimparová DiS.)
  • vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne ve dnech 02. - 07. 05. 2024
 • Zápis do I. ročníku ZŠ:  středa 10. 04. 2024 od 14:00 hodin v budově ZŠ
        • Mgr. Lenka Jarkovská - VP
 • Den otevřených dveří v ZŠ:  středa 03. 04. 2024 od 15:00 do 18:00 hodin
 • Těšíme se do školy:  v druhém pololetí po zápisu do 1. ročníku ZŠ
  •  budoucí učitel/ka I. ročníku
  • přesné termíny budou doplněny v druhém pololetí šk. roku
 • Kurz bruslení:  od 05.10. do 16.11.2023  (8.30 - 9.30 hod.)
  • 1. a 2. ročník
  • (zimní stadion Č. Krumlov)  
 • Plavecký výcvik:  od 01.12.2023 do 16.02.2024
  • pátek od 10:00 - 13:00 hod.
  • 3. a 4. ročník
 • Lyžařský a snowboardový kurz:
  (v letošním roce se nekoná)
 • Termíny podání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení na SŠ:

do 30. 11. 2023 - s talentovou zkouškou
do 01. 03. 2024 - ostatní

 

Další školní akce dle PŘEHLEDU AKCÍ