• Prázdniny:
                     - podzimní    26. října - 27. října  2022
                     - vánoční    23. prosince 2022 - 2. ledna 2023
                     - pololetní     3. února 2023
                     - jarní     6. -  12. března 2023
                     - velikonoční     6. dubna 2023
                     - hlavní     1. července  -  3. září 2023
  Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023
   

 • Zahájení: 1. září 2022 (8.00 - 9.00), výdej obědů: 9.00 - 10.30

 • Ředitelské volno:
                                29. - 30. září  (28. září - státní svátek)
    18. listopadu  (17. listopadu - státní svátek)  

 

 • Pedagogické rady:         od 14.00 hod.
 1.           zahajovací        
       - 30. 08. 2022
   (ukončení 1.čtvrtletí)      - 21. 11. 2022
   (ukončení 1.pololetí)      - 23. 01. 2023
   (ukončení 3.čtvrtletí)      - 17. 04. 2023  
   (ukončení 2.pololetí)      - 26. 06. 2023

 • Pracovní porady:  každý pracovní týden dle potřeby – pondělí od 14.00 hod

 • Rodičovské schůzky:
  od 16.30 – 18.30 hod.        - 05. 09. 2022 (společná schůzka v 16:30 hod. - pouze 2.a 6. ročník)
      - 21. 11. 2022 (individuální)
      - 17. 04. 2023 (individuální)
      - 05. 06. 2023 (individuální)
 • Zápis do MŠ:
  • zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 8. 5. - 10. 5. 2023 formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem. (učitelka pověřena vedením MŠ)
  • vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne ve dnech 2. 5. - 5. 5. 2023

 • Zápis do I. ročníku ZŠ:  středa 5.4.2023 od 14:00 hodin v budově ZŠ
      • Mgr. Lenka Jarkovská - VP
 • Těšíme se do školy:  v druhém pololetí po zápisu do 1. ročníku ZŠ

-                  budoucí učitel/ka I. ročníku

-                  přesné termíny budou doplněny v druhém pololetí šk. roku

 

 • Kurz bruslení:  termín bude předán organizátorem (8.30 - 9.30 hod)
  • 1. a 2. ročník
  • (zimní stadion Č. Krumlov)  

 • Plavecký výcvik:  od 25.11.2022 do 17.02.2023
  • pátek od 10:00 - 13:00 hodin
  • 3. a 4. ročník
 • Lyžařský a snowboardový kurz: termín bude předán organizátorem (v letošním roce se koná)
 • Termíny podání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení na SŠ:

do 30. 11. 2022 - s talentovou zkouškou
do 1. 3. 2023 - ostatní

 

Další školní akce dle PŘEHLEDU AKCÍ