depositphotos 228884504 stock illustration christmas tree of green ribbonNa 1. adventní neděli vystoupily děti MŠ a ZŠ ve Chvalšinách u příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku. Celým večerem nás provázeli žáci 4. třídy Lucinka Burcarová a Honzík Kozák.

Děti z MŠ si spolu se svými učitelkami připravily koledy: Nesem Vám noviny a Stojí vrba košatá a písně Rampouchy a Bílý slon.

Žáci a žákyně z 1. – 6. třídy přednášeli básničky: Padá vločka za vločkou, Sněhulák, Smrček a Vánoce. Společně všichni zazpívali adventní písně: Bude zima, bude mráz, Hvězdičko má, Advent a Půlnoční. Na flétnu hrály Anetka Opelková (6. třída), Eliška Robová a Anička Klimešová (4. třída). Na kytaru je doprovázela Klárka Michálková (9. třída).

Celé vystoupení uzavřeli žáci a žákyně z druhého stupně se svými písněmi Vánoční a Vánoční modlitbička. Na kytaru doprovázely Klárka Michálková, Kája Šimečková, Nelča Rakušanová a na metalofon Verča Churanová.

Děkuji všem dětem za jejich aktivní účast. Věra Marečková

 

 

 

 

V úterý 24.10. 2023 jsme se s žáky šesté a sedmé třídy, kteří loňský rok navštěvovali předmět EVVO, vydali do Národního muzea. Po příjezdu do Prahy jsme po krátké procházce vstoupili do budovy Národního muzea a začali naši prohlídku. Naše cesta začala v expozici pravěku, kde jsme se mohli ponořit do dávné minulosti a pochopit vývoj lidské civilizace.

Následovala expozice o evoluci, která nás zavedla do světa biologie a přiblížila nám, jak se život na Zemi vyvíjel a měnil.
Poté jsme prozkoumali fascinující svět minerálů, které jsou skvostem naší planety. Expozice minerálů nám připomněla, jakou krásu a rozmanitost může příroda nabídnout. Další, trochu náročnější zastávkou, bylo vystoupání do kopule nad Národním muzeem, odkud jsme měli jedinečný výhled na celou Prahu. Tento okamžik nám umožnil se pokochat panoramatem hlavního města.

Velmi zajímavým a zároveň posledním zážitkem byla expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a novou budovou Národního muzea. Zde jsme měli možnost sledovat promítání na plátno, které nám ukázalo pohled na Prahu v průběhu dějin od 1. světové války až po současnost. Expozice nám přinesla fascinující přehled významných historických událostí a změn, které se v průběhu let děly v Praze.
Myslím, že jsme se všichni domů vraceli plni nových informací a zážitků. A exkurze do Národního muzea se nám všem líbila.

 

 

Na naší škole máme krásnou knihovnu plnou zajímavých, poutavých knih a encyklopedií. Protože máme rádi knížky, rozhodli jsme se zajet do větší knihovny. A tak 30. listopadu 3. třída vyrazila rovnou do Městské knihovny v Českém Krumlově.

Paní knihovnice Helena Jelínková nás seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, k čemu vlastně slouží, jak se knihy řadí a jak postupovat při jejich vyhledávání. Dozvěděli jsme se, jak se knížky do knihovny nakupují, evidují nebo půjčují. Během povídání s paní knihovnicí jsme přišli na to, jak se o knížky starat, aby mohly dlouho sloužit a těšit ostatní čtenáře.

Prohlédli jsme si nejen dětské oddělení, ale i oddělení pro dospělé, čítárnu, knihobox, dokonce jsme mohli nahlédnout do sálů prelatury. Prokyšův i Gotický sál nás vtáhl do představ plných fantazie, jak se asi před několika sty lety žilo. Výlet do knihovny se všem moc líbil a musíme uznat, že náš zájem o knížky ještě vzrostl.

 

 

V pondělí 13. 11. 2023 navštívili žáci 9. třídy Úřad práce v Českém Krumlově. Tato přednáška probíhá každý školní rok právě pro žáky 9. třídy i pro žáky, kteří vycházejí například z 8. či 7. třídy. Cílem této akce je ze strany pracovníků přiblížit mladým lidem, jak Úřad práce funguje, kdy a v jaké situaci je možné se na tento úřad obrátit. Jaké mají mladí lidé možnosti po ukončení základní školy, jak postupovat při podávání přihlášek, spoustu doporučení, jak vybírat budoucí školy, čím se při výběru řídit.fotka

Během návštěvy proběhlo také spoustu aktivit, které měly žáky přesvědčit o tom, že všechna povolání jsou pro nás a naše potřeby důležitá. Děti si mohly na vlastní kůži zažÍt, jaké to je, pokud si řádně nepřečtou pracovní smlouvu a podepíší....

Tato návštěva je domluvena vždy na období před podáváním přihlášek, zastává jakousi podporu hlavně pro žáky, kteří mají pocit, že se nemohou rozhodnout. Naopak pro žáky, kteří mají již jasno, bývá tato schůzka přesvědčením, že se rozhodli správně. Pro všechny žáky, které čeká jedno z nejdůležitějších rozhodování jejich života, je návštěva na Úřadě práce spolu s podporou naší výchovné poradkyně Mgr. Jarkovské obrovským přínosem.

 

Děti z první a druhé třídy absolvovaly v průběhu října a listopadu šest lekcí bruslení. Každý čtvrtek vyrazily linkovým autobusem do Českého Krumlova, došly na zimní stadion, kde se jich už ujali zkušení trenéři.

Při výuce děti zkoušely, jak bezpečně padat, sbíraly míčky, hrály pohybové hry, při zábavě využívaly různé pomůcky. Všechny děti nakonec zvládly bruslit bez opory a výcvik si užily. Posuďte sami v naší galerii.

 

 

 

Blížil se halloweenský večer a pro naše nejmladší žáky to znamenalo jediné - čas na tradiční dlabání dýní na školním dvoře. Tato událost se pomalu stává pevnou součástí našeho školního programu s přináší dětem i dospělým neopakovatelnou zábavu a prostor pro kreativitu.
Děti ze školní družiny společně s rodiči a staršími žáky se 30. 10. 2023 odpoledne sešli na školním dvoře, aby se nechali unést svou fantazií a vytvořili své vlastní umělecké dílo. Každá dýně se stávala plátnem pro jejich vlastní nápady-od veselejších tváří po obludy, zvířata a abstraktní vzory.

Hlavním vrcholem dne bylo roznesení zdobených a rozsvícených dýní po obci. Večer se sešlo několik dětí a jejich rodičů společně s paní vychovatelkou Valentovou a Lenkou Burcarovou, aby jejich krásnými výtvory oživili náměstí a okolí školy. Každá dýně nesla stopy dětského nadšení a kreativity
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen starším žákům a rodičům, kteří nám přišli pomoct, ale i panu starostovi, který nám dýně poskytl, a tím nám celou tuto akci pomohl uskutečnit.

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k současné situaci ve školství bych Vás rád seznámil s postojem naší školy.

V pondělí 27. listopadu bude provoz řady škol omezen na základě vyhlášení stávky. Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Chvalšiny plně podporují důvody stávky. Stanovisko pedagogické rady je, že podpoří tuto stávku tímto písemným vyjádřením.
Provoz naší školy v tento den omezen nebude.
Pokud by však jakýkoliv zaměstnanec chtěl i přesto stávku podpořit osobně, toto právo mu zcela jistě upírat nebudu.

Nedostatek finančních prostředků (v rámci plánovaných úsporných opatření) by ve školách mimo jiné způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga a nepedagogické zaměstnance by například ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či zajištění provozu ve stávajícím režimu. Snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje by pak omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty  počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.

Plánované škrty v oblastech školství se dotknou i naší školy, nejvíce nás znepokojují zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), sloužící mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.
  3. Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), což se dotkne především škol využívajících tento nástroj intenzivně ke zkvalitnění výuky. (spojování ročníků, zamezení možnosti výuky v menších skupinách, …).
  4. Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd).

Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu). Finance na provozní zaměstnance jsou dlouhodobě podhodnocené a mají být ještě nižší. Toto jsou hlavní důvody, proč stávku podporujeme.

Ve Chvalšinách dne 20.11.2023

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 


Prohlášení provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ Chvalšiny

Chystané změny ve financování škol zhorší i podmínky pro provozní zaměstnance.

Bojíme se o svá místa a nesouhlasíme se snížením objemu peněz na naše platy. Proto souhlasíme s jednodenní stávkou vyhlášenou ČMOS PŠ.

Naše fyzická celodenní nepřítomnost na pracovišti by omezila rodiče, děti, ale třeba i seniory a ostatní, kteří využívají služeb naší kuchyně. Byl by omezen i běžný provoz školy (úklid, opravy, topení atd.). A to nechceme. Stávku podpoříme tímto prohlášením.

Pokud by však nedošlo k dohodě mezi vládou a odbory, a následovalo by vyhlášení další stávky, zvážíme, zda se připojíme aktivním protestem.

20.11.2023

Provozní zaměstnanci ZŠ a MŠ Chvalšiny

 


ke stažení:

 

V pátek 3. 11. 2023 se naši prvňáčci společně s deváťáky měli vydat po obci Chvalšiny na procházku, kde si na různých stanovištích, která byla tématicky zaměřená, mohli vyzkoušet bezpečný pohyb podopravka11 naší obci. Počasí nám to bohužel naplánovalo po svém, a tak se zaimprovizovalo a zábavná stanoviště zůstala na půdě školy. Ve třídě se najednou objevil přechod pro chodce, začaly svítit semafory, všude byly dopravní značky. Malí dopravní experti také na plakátu s různými situacemi určovali, co je správně a co do silničního provozu určitě nepatří. Vše se jim náramě povedlo, byli skvělí. Na druhou část společné akce se všichni vydali na návštěvu do místní hasičské zbrojnice, kde nám dobrovolní hasiči nastínili jejich náplň fungování pro obec, předvedli svá vybavení a samozřejmě auta. Potěšili prvňáčky drobnými dárky. Akce proběhla v rámci patronátu mezi 9. a 1. třídou.

dopravka7

 

Dne 19. září jsme se vydali na exkurzi k hasičům do Českého Krumlova. Zde se nás ujali dva hasiči, kteří se nám celou dobu věnovali. Nejprve nás vzali do zasedací místnosti, kde byl i koutek pro dětské návštěvníky hasičárny. Zde děti na maketě domu určovaly, co vše je tam špatně a jak by to mělo být správně.

Poté nám hasiči ukázali, po jaké tyči sklouzávají a PC systém, kde bylo vyznačené, jaké výjezdy měli v posledních dnech. Také nám detailně předvedli všechna svá auta a jejich vybavení. A chybět nesmělo ani zkoušení jejich uniformy.

TITUL HASIČI

Na závěr se s námi rozloučili zatroubením a milými dárky.

 

 

 

 

Ve středu 6. září jsme měli adaptační kurz. Vzhledem k tomu, že se spolu i s paní učitelkou třídní a asistentkou známe již od 4. třídy, nebylo třeba dlouhého seznamování a stmelování třídy.

Přivítali jsme do našeho týmu dva nové spolužáky, s kterými jsme hned vyřešili několik náročných úkolů.

Celé dopoledne jsme táhli za „jeden provaz“. Budeme se o to snažit i po celou dobu studia na druhém stupni naší základní školy.

 

 

.

Na sklonku léta bych se rád ohlédl a zhodnotil končící školní rok 2022/2023. Tento rok proběhl bez větších problémů, ačkoliv jsme i pár let po Covidu řešili poměrně velkou marodku, a to jak u žáků, tak i v řadách pedagogického sboru.

Stejně jako už mnoho let po sobě se nám i v tomto školním roce povedlo získat nemalé dotace z nového operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Z tohoto OP byla hrazena školení a studia pedagogického sboru.

Ze stejného zdroje byly hrazeny výdaje personálního charakteru: školní asistent (ŠA), který se nám velmi osvědčil již v minulosti. ŠA dopomáhal při sociálně negativních situacích, komunikaci s rodinami, a zákonnými zástupci. Zprostředkovával podporu potřebným rodinám formou dotovaných obědů. Propojoval školu se školským poradenským zařízením a okresními i krajskými úřady.

Prodloužili jsme spolupráci s PŠU (Pomáháme školám k úspěchu), která se zabývá čtenářstvím a čtenářskou gramotností. Díky tomuto projektu jsou učitelé během roku zváni na společné sdílení zkušeností a předávání si nových úspěšných metod a učebních materiálů. Současně je díky tomuto projektu pravidelně doplňována žákovská knihovna.

Spolupráce s MAS Blanský les nám přineslo mnoho exkurzí, přednášek a programů pro žáky i učitele, které byly hrazeny z dotací EU.

V současné chvíli se ve spolupráci se zřizovatelem intenzivně pracuje na rekonstrukci další části školy, nových podlahách ve třídách, buduje se zcela nová moderní učebna školní cvičné kuchyňky a ručních prací. V MŠ se instaluje nový nákladní výtah a připravuje se prostor pro nový bezpečný herní prvek v zahradě.

Rozloučila se s námi dlouholetá kolegyně Mgr. Jarmila Tykalová, které přejeme do dalších dnů a let jen to nejlepší.

K novému školnímu roku 2023/2024

MŠMT se ve své strategii 2030+ rozhodlo modernizovat a především digitalizovat školní prostory a samotnou výuku. V tomto kontextu dochází pro příští školní rok k povinnému navýšení hodin informatiky a to od 4. do 9. ročníku. K zavedení tohoto učebního plánu poskytlo MŠMT finanční prostředky na dovybavení již tak poměrně kvalitního technického zázemí ZŠ i MŠ Chvalšiny.

Pedagogický sbor pro školní rok 2023/2024 projde několika drobnými změnami. Přivítali jsme novou posilu Mgr. Evu Iserovou, třídní učitelku 1. třídy, kterou už rodiče i děti mohli potkat na konci školního roku v  projektu „Těšíme se do školy“, dále Mgr. Leonu Hradeckou, třídní učitelku 3. třídy s dlouholetou praxí na 1. stupni a Bc. Terezu Zlatuškovou jako netřídní a současně jako školního asistenta, který bude nadále pokračovat v práci s žáky, komunikaci s rodiči a dalšími úřady spojenými s touto funkcí. I nadále bude ve škole využívána pomoc asistentů pedagoga, kteří jsou připraveni kvalifikovaně pracovat nejen s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

MŠ bude i nadále vedena zástupcem ředitele školy pro předškolní vzdělávání (ZŘŠ pro PV) Bc. Danuší Pimparovou, Dis. s jednou změnou (ze zdravotních důvodů) v pedagogickém kolektivu.

Obě oddělení ŠD budou fungovat stále za stejných podmínek jako doposud.

Pro příští roky jsou v jednání další dotace určené k modernizaci a zkvalitnění areálu ZŠ i MŠ, zabezpečení budovy a areálu, ekologického topného systému částečně i z obnovitelných zdrojů a další projekty.

Nejen z důvodu volné kapacity ve třídách ZŠ, nabízím možnost studia na naší škole novým žákům z obce Chvalšiny a blízkého okolí. Díky zkušenosti z předešlých let a konkurence schopnosti v jednotných přijímacích zkouškách na SŠ se nebojím nazvat naši školu jako moderní vesnickou školu s vynikajícím zázemím a  individuální kvalitní výukou.

Děkuji zřizovateli školy, obci Chvalšiny, za přízeň a pevně věřím, že i nadále bude spolupráce a podpora probíhat na stejné úrovni jako doposud.

Přeji vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v novém školním roce.

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

V pátek 2. 6. 2023 se konal v naší škole Sportovní den.

Všichni žáci byli rozděleni do osmi družstev od 1. do 9. třídy. Celé družstvo měl na starost žák deváté nebo osmé třídy. Po celou dobu si hlídal celé družstvo a převáděl ho postupně na všech 8 stanovišť (trojskok, skok do dálky, hod oštěpem, hod míčkem nebo vrh koulí, skoky přes švihadlo, posilování, střely na branku a střely na koš). Na konci celé akce byli vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií (1.- 3. místo), kteří obdrželi medaile a diplom.

Celé dopoledne se velmi vydařilo, přálo nám i slunečné počasí, děti si na čerstvém vzduchu zasportovaly a užily si pobytu venku. Všem se akce líbila  a všichni se těší na další sportovní den.

 .

 

 

 

Dne 8. 6. 2023 se konal Den dětí ve škole.

Děti měly možnost si vybrat z nabídnutých aktivit: projížďka na kole, zábavné soutěžení, kino, Bramborový Masterchef-vaření, šití, chemie trochu jinak.

Poslední dvě jmenované aktivity oslovily málo dětí, proto se nekonaly.
Návštěva kina Cinestar v Českých Budějovicích byla přijata velmi kladně, zážitek měli žáci zpestřený krátkodobým výpadkem elektřiny přímo v kině.
Projížďka na kole kolem Chvalšin byla v menší délce přibližně třinácti kilometrů pro mladší jezdce také úspěšná, stejně jako delší, přibližně dvaceti kilometrová projížďka žáků starších. Děti byly spokojené se svými sportovními výkony.
Zábavné soutěžení v tělocvičně školy se u žáků setkalo s nadšením, při hrách se střídaly aktivity sportovní, např. skok v pytlích nebo „záchranářské“ přenášení jednoho družstva z jedné strany na stranu druhou, s aktivitami k přemýšlení, např. vyluštění hádanky s pomocí morseovky, nebo vyluštění křížovky.
Ve školní kuchyňce dále proběhl Brambrový Masterchef, kdy děti měly za úkol z nabídnutých surovin navařit jídla, jejichž základní složkou byly brambory. Původní model vaření, soutěž dvou družstev, se v průběhu dopoledne změnil na společné vaření obou mužstev. Dětem se jejich kulinářské výrobky velmi vydařily, děti také připravily originální prostírání a jídelní lístky k pochutinám.

Vzhledem k tomu, že všechny děti se projevovaly během celého dne spokojeným dojmem, lze usuzovat, že se den vydařil.

 

 

srdce.png

Dne 16. 5. 2023 se v Kulturním domě Chvalšiny konalo, jako každý rok, vystoupení žáků ZŠ a MŠ ke Dni matek.

Žáci ze ZŠ a děti z MŠ nacvičili se svými paní učitelkami a asistentkami divadelní představení (Jak se žilo v pravěku – 4. třída; pohádka Vlk a kůzlátka – 1. třída; netradiční pojetí Popelky – 7. třída), taneční představení (Hip hop – 3. třída), recitační představení (básničky pro maminky – 2. třída, MŠ, 6. třída) a pěvecká vystoupení (8. třída). Mohli jsme také vidět stínohru (5. třída), kelímkování (8. třída) i reklamu (6. třída).

Celý program bravurně moderovali Klárka Stropková a Ondra Schacherl – oba ze 7. třídy. Ozdobou celého odpoledne byly dárečky pro maminky, které vyrobila školní družina. Závěrem je třeba pochválit organizaci celé akce, kterou měla na starosti 7. třída.

Akce se vydařila, rodiče i hosté byli spokojeni, někteří dokonce byli i dojati. Všichni se už těšíme na Den matek příští rok.

moder.jpg

 

 

V rámci patronátu 1. a 9. třídy proběhla dne 27.9.2022 akce ,,Dopravka.“ Žáci 9. třídy rozmístili na školním dvoře a v obci Chvalšiny stanoviště s různými zábavnými úkoly, jejichž cílem bylo přiblížit malým kamarádům z 1. třídy, jak se správně a hlavně bezpečně pohybovat venku. Děti poznávaly dopravní značky – třeba i takové, které u nás v obci nenajdou, ale mohou je zaregistrovat v jiných městech a obcích. Na velikém obrázku, kde byly vyobrazené různé situace, se snažily určit, co je a není správné. Všichni si vyzkoušeli správné přecházení silnice ,,po zebře“ i mimo ni. Také si deváťáci prověřili, zda prvňáčci znají důležitá čísla telefonů IZS. Akci si všichni pochvalovali, prvňáčci se nebáli ptát a zaslouženě byli odměněni diplomy. Stejně tak si kluci a holky z 9. třídy vyzkoušeli jak je důležité trpělivě, v klidu a srozumitelně s malými kamarády komunikovat.

 

 

 

.

Jednou z mnoha akcí školního parlamentu v tomto školním roce byl tzv. Časostroj, který se uskutečnil 23.11.2022. Žáci, asistentky, ale i paní učitelky se měli posunout v čase o pár let do budoucnosti a přestrojit se za někoho, kým by chtěli být. Nešlo jen o vysněné povolání, i když to bylo původně zamýšleno. Některé děti se převlékly i za své idoly. Nakonec – proč ne? Po škole se tak potkávali paní učitelky, lékaři, lesníci, veterináři, tanečnice, sportovci, právníci, automechanici, přísní úředníci, elektrikáři a mnoho dalších. Pokud jsou toto jejich sny, přejme jim, ať se jim vyplní.

 

 

 

.

V době od 1.11 do 29.11 se žáci 1. a 2. třídy, vždy jednou týdně, vydávali na zimní stadion v Českém Krumlově. Zkušení trenéři je učili bruslit od úplných začátků. Někteří stáli na bruslích poprvé a tak se to neobešlo bez drobných pádů a modřinek, ale nakonec se všichni za bruslaře mohli prohlásit.

Bruslení 2022 23

Ve středu 5.4.2023 od 14.00 do 16.00 hodin proběhl v budově ZŠ Chvalšiny ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2023/2024.

Podle ohlasů rodičů vše proběhlo hladce a dle harmonogramu. Dětem se pohádkový zápis líbil a téměř všechny děti se už těší na září.

 .

 

 

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2023/2024

a další informace k zápisu naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY nebo na tomot odkazu: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 

Dne 31. 3. 2023 proběhlo na naší škole již tradiční Velikonoční tvoření. V každé třídě se děti dozvěděly co k Velikonocům patří, proč je slavíme a jaké tradice toto období, již po mnoho let, provázejí a co vlastně znamenají. Samozřejmě nechyběla výroba krásných velikonočních dekorací. Tvořilo se z různých materiálů jako je papír, drátky, filc, provázky a mnohé další.  Oblíbení byli i travní panáčci, o které se děti budou starat přes celé Velikonoce, aby měly doma pořádně vlasaté kamarády. Nezůstalo však jen u dekorací, některé děti trávily den ve školní kuchyňce, kde připravovaly a pekly různé velikonoční dobroty pro mlsné jazýčky. Po ochutnávce museli všichni uznat, že se rozhodně povedlo.

IMG 20230331 080734

Ostřílení deváťáci si vzali pod svá křídla naše prvňáčky a v rámci patronátu celý den strávili společně a zažili spoustu hezkých chvilek a legrace.

IMG 20230331 101701

Celý den se moc hezky povedl, všichni si ho společně užili a zavítala mezi nás příjemná jarní atmosféra. Děti se dozvěděly nebo si i jen připomněly mnoho velikonočních   zvyků a odnesly si domů krásné výrobky. Některé jich měly tolik, že je pomalu ani nemohly pobrat.

IMG 20230331 110435

Všem, kteří se na pořádání této akce podíleli, velice dekuji za skvěle odvedenou práci.

 

 

.