Úhrada stravného (ZŠ za květen a MŠ za duben) bude vybírána : středa 12.5.2021 od 7:00 - 10:30,pondělí 17.5.2021 od 7:00 - 10:30 Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (ZŠ za květen a MŠ za duben) bude vybírána :

Úterý      4.5.2021       od 7:00  -  10:30

Čtvrtek   6.5.2021       od 7:00  -  10:30

Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (MŠ-za únor,ZŠ-za duben) bude vybírána : v pondělí 12.4.,v úterý 13.4. a ve středu 14.4. od 7.00 - 10:30.Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (MŠ-za prosinec,ZŠ-za leden) bude vybírána : 4. a 5.1.2021 od 7.00 - 10:30.Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (MŠ-za listopad,ZŠ-za prosinec) bude vybírána : v pátek 27.11.,v pondělí 30.11. a v úterý 1.12.2020 od 7:00 - 10:30. Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Několik dětí má z předešlého období přeplatky,které pokryjí i stravné za prosinec.Kdo si není jist,ať zavolá předem,aby sem nešel zbytečně. 

Úhrada stravného (MŠ za říjen a ZŠ za listopad - pouze za žáky,kteří odebírají obědy i v době distanční výuky)bude vybírána : 2. a 3.11.2020 od 7:00-10:30. Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny. Termín úhrady stravného za žáky,kteří v době distanční výuky obědy neodebírají,bude upřesněn dle vývoje epidemiologické situace.

Veškerá nařízení a opatření v ZŠ CHVALŠINY jsou uveřejněna v 1. odkazu na webových stránkách školy  "INFO COVID-19 "

 


 

Úhrada stravného na období od 25.5 – 26.6.2020 proběhne v úterý 2.6.2020 od 7:00 - 8:00 hod. a ve čtvrtek 4.6.2020 od 12:00 – 13:00 hod. (týká se strávníků,kteří budou v tomto období navštěvovat ZŠ a MŠ) Placení stravného není možné uskutečnit v prostorech školní jídelny.Platit se bude u okna jedné z učeben (naproti vchodovým dveřím do jídelny) Úhrada stravného v jinou dobu není možná. Rodiče,kteří platí inkasem budou mít platbu strženou v červnu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 najdete na tomto odkazu https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-51-49/dokumenty-ms

 

 


 

Dne 20. 2. 2020 jsme navštívili program Vědci v klášterech v Českém Krumlově. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké je to být archeologem, historikem a restaurátorem. V roli archeologů jsme se pohrabali v hlíně a nalézali ukryté předměty (mince, šperky a dokonce i kosti). Všechny nalezené předměty jsme pečlivě očistili štětečky a následně vyplnili o nalezeném předmětu protokol.

V roli historiků jsme si mohli projít klášter a pečlivě vše pozorovat. Naším úkolem bylo nalézt objekty ukryté v přesmyčkách (madona, lomený oblouk, portál aj.). Také jsme navštívili sklep a v úplné tmě (jen za slabého světla baterek) jsme hledali ukryté černé kartičky. Na nich jsme si vyzkoušeli roli restaurátorů, kdy jsme se snažili odhalit a zrestaurovat původní obrázek.

Návštěvu klášterů jsme završili hledáním truhličky s pokladem. Podařilo se nám ji nalézt, proto si každý z nás mohl domů odnést sladkou odměnu.

žáci 5. třídy

 

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termíny: Opakované přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady (od 12.2. do 26. 2. 2020)

více informací v sekci školská rada nebo na odkazu níže

https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-50-06/skolska-rada

 


 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

K 28. 2. 2020 končí volební období stávajících členů Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou 26. 2. 2020 volby členů Školské rady. Ve volbách budou voleni 2 členové ŠR z řad zákonných zástupců + náhradníci (podle pořadí výsledků voleb) a 2 členové ŠR z řad pedagogických pracovníků školy.

Podrobné informace viz. odkaz:

https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-50-06/skolska-rada

 

 ...

10.2.2020 Sanitární den - NEVAŘÍ SE

11.2.2020 Školení - NEVAŘÍ SE

 

12.-14.2.2020 Vaříme

Ve dnech 17. a 18. října jsme se zúčastnili adaptačního pobytu. Byli jsme na základně skautů u Zlaté Koruny, která poskytuje jednoduché ubytování ve skromně zařízených pokojích. Navštívili jsme hasiče v Českém Krumlově, Klášter ve Zlaté Koruně a mezitím proběhlo mnoho různých aktivit. Velké poděkování patří paní Zwifelhoferové, která se starala o naše žaludky.

A naše hodnocení?

Líbili se mi hasiči, bylo to tam moc dobré.

Líbila se mi spolupráce, všichni se všemi.

Líbily se mi všechny hry, jak jsme hráli holky a kluci smíchaně.

Taky jsem se bavila s paní učitelkou Vávřeovou, protože je hodně super a mám ji ráda.

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli poklady.

Líbilo se mi, jak jsme hráli scénky.

Líbilo se mi opékání buřtů a vyprávění příběhů.

Líbil se mi výlet do kláštera.

A jídlo mi moc chutnalo.

Líbila se mi sranda s kamarády.

Líbil se mi celý výlet, jel bych tam znovu.

Zaujalo mne, jak jsme si museli pamatovat kamarádovy věci.

Nelíbily se mi pokoje a záchody.

 

 

 

Se žáky třetí a čtvrté třídy jsme se vypravili do sklárny v Hluboké nad Vltavou. Nejprve jsme byli seznámeni se střípky historie sklářského řemesla v Čechách. Poté si každý žák si mohl vyzkoušet vyrobit vlastní skleněný předmět. Žáci se také dozvěděli, z čeho se sklo vyrábí, mohli si prohlédnout, jak vypadá pravá sklářská pec a také se nám líbila výroba skleněných korálků.  Exkurze se žákům moc líbila, odjížděli jsme obohaceni o nové zkušenosti a také zážitky.

 

 

 

 

Se čtvrťáky jsme se vydali do přírody a pátrali jsme, co ten podzim všechno musí v přírodě udělat. Během cesty do lesa se žáci trochu zapotili, ale vzápětí byli odměněni výhledem na celé Chvalšiny. Bylo babí léto, sluníčko stihlo vzduch ještě trochu prohřát a po lese poletovala bílá vlákna pavučinek. Les voněl a pod nohama šustilo listí.

Pobyt v lese si každý žák užíval po svém. Své postřehy a myšlenky si zapisovali do připravených pracovních listů – snažili jsme se zapojit všechny naše smysly – zaposlouchat se, zadívat se, osahat si, cítit, co nám les nabízí a zvláště na podzim. Po splnění úkolů, jsme se vrhli na stavbu domečků pro zvířata, aby se měli, kam schovat před zimou. Čas rychle ubíhal, a proto jsme se domluvili, že po škole půjdeme dokončit stavby, které jsme nestihli. Všem se v lese moc líbilo.

 

 

 

 

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jsme se čtvrťáky navštívili knihovnu v Českém Krumlově. Poslechli jsme si vyprávění o pověstech našeho kraje. Dozvěděli jsme se, jak to je s Bílou paní ze zámku a také o čarodějnících z Horní Plané. Dokonce nechyběla pověst z Chvalšin – o vodníkovi. Po besedě si žáci mohli prohlédnout celou knihovnu. A jelikož zde probíhala burza vyřazených knih, každý si odnesl knihu dle vlastního výběru.

 

 

 

Dne 24. 10. 2019 jsme se zúčastnili programu Umělci v klášterech v Českém Krumlově. Díky laskavému vedení zdejších pracovníků se žáci naučili míchat barvy a poznávat jejich názvy. Rozpoznali rozdíl mezi grafikou, malbou a kresbou.

Poznávali různá historická díla a charakteristické znaky pro dané historické období. Snažili se být pozorní a dokázat rozpoznat různé symboly umělců na malbách. Sami si vyzkoušeli restaurovat obraz, jehož dokončení nás ještě čeká ve škole.

Tento program pomohl žákům objevit jejich skryté umělecké vlohy. Byl připraven velmi atraktivním způsobem. Žáci si tak měli šanci odnést spoustu nových znalostí, své míchané barvy a obraz, který zbývá dokončit.

 

 

 

 

 

Dne 10. října 2019, jsme společně s dětmi a rodiči, uklidili okolí školy v rámci akce „Projekt 72 hodin“. Děti dostaly igelitové pytle a pustily se do úklidu. Od 16 hodin, byly pro děti připravené dýně a začalo „Halloweenské“ dlabání dýní. IMG 2683 KopírovatDětem při dlabání pomáhali rodiče, či jiní rodinní příslušníci. Poté, co byly dýně vydlabané, šli jsme je společně zapálit a vyzdobit okolí školy.

Po celou dobu dlabání, bylo možné jít se posilnit občerstvením, které připravily maminky, kterým tímto děkujeme.

Vychovatelky Marie Valentová a Veronika Vysekalová

 

 

Celá fotogalerie - ZDE

 

První říjnové pondělí  3.10.2019, se sešli zástupci jednotlivých tříd na školním parlamentu. Po společném představení jsme si řekli, proč takový parlament ve škole máme a s čím nám může pomoci. Následovala volba předsedy a místopředsedy, které předcházely ještě volební plakáty každého zúčastněného. Volba měla dvě kola a předsedou parlamentu pro tento školní rok se stal Radim Sirůček a místopředsedou Mikuláš Lamač.

Zástupci jednotlivých tříd

  1. třída: Dominik Novák, Mariana Mazeg, Matouš Borský, Valerie Salcerová
  2. třída: Anna Bejdáková, Milan Polák, Ondřej Schacherl
  3. třída: Michaela Prayerová, Veronika Churanová, Marie Konečná, Klára Michálková
  4. třída: Johana Poláčková, Kateřina Račková, Adéla Nosková
  5. třída: Barbora Marečková, Jakub Šimeček, Remáč Jakub
  6. třída: Petra Blažková, Matěj Kamenský, Ladislav Decarli
  7. třída: Mikuláš Lamač, Radim Sirůček, Lukáš Churan

Další setkání školního parlamentu se uskuteční 18.11.2019, týden po tom, co se deváťáci vrátí z Prahy, kde navštíví skutečný parlament. Budou nám tak moci popsat, jak to ve skutečném parlamentu chodí.

Na dalším setkání se budeme věnovat návrhům a nápadům pro tento školní rok.

 

 

 

Začátkem října 6. třída společně s paní učitelkou Tykalovou a Vávřeovou nocovala ve škole. Jak tuto akci vidí děti, se můžete dočíst v následujících příspěvcích.

Z pátka 4.10. na sobotu 5.10. se sešlo 14 dětí z naší 6. třídy a dvě paní učitelky k přespání ve škole. Ze začátku jsme psali na papír, co očekáváme od této akce.  Potom jsme šli ven, kde jsme hráli hru Hmota, chodili jsme také po laně a při tom nás měli držet ti spolužáci, kterým důvěřujeme. Večer jsme měli hledat Janu, která se jakoby ztratila, a museli jsme si ji vykoupit. Takže jsme dali telefony, někdo dal i spacák a karimatku. Druhý den ráno jsme se šli nasnídat a pak jsme hráli hru na schovávanou. Po schovce jsme se rozloučili a šli domů. Bylo to super.

Po škole se skoro celá naše třída sešla na dvoře. Šli jsme do školy a napsali jsme na papír, co od akce očekáváme. Potom jsme dostali papír, kde byl namalovaný kufr a koš. Do koše jsme napsali věci, které nechceme přenášet z prvního stupně a do kufru jsme psali to, co si na 2. stupeň odneseme. Po jídle jsme šli ven. Jako první jsme hráli hru Hmota, pak jsme si vybrali 2 lidi, kterým věříme a ti nás museli jistit, když jsme přecházeli po laně. Další hra se jmenovala Postižení a museli jsme se navzájem léčit. Po vyléčení jsme se vrátili do školy, navečeřeli jsme se a zahráli schovku. Večer nám unesli Janu. Museli jsme jí hledat podle indicií a pak jsme měli dát za Janu výkupné (telefony, spacáky, karimatky). Když se nám Jana vrátila, tak jsme se pomalu chystali na večerku, někteří usnuli dřív, jiní později. Ráno jsme se nasnídali, zahráli jsme si na schovku a šli domů. Bylo to fajn.

V pátek 4.10. se celá třída (kromě jednoho) sešla na školním dvoře. Bylo nás tam 14 dětí a 2 paní učitelky. Nejdříve jsme šli ven, tam hráli hry. Potom jsme se přemístili zpátky do školy. Tam nám zmizela Jana, kterou jsme museli zachránit vykoupením.  Všichni jsme dali výkupné – všechny telefony, spacáky nebo karimatky. Celou noc jsme ty věci nedostali, ale dostali jsme Janu. Hráli jsme také všichni schovku, i paní učitelka Vávřeová. Pak jsme šli spát. Ráno jsme se nasnídali, něco si zahráli, např. schovku. V 10 hodin jsme se rozešli domů. Byla to moc fajn akce.

koláž 2

koláž 1