Dne 20.4.2018 proběhlo školní kolo rybářské olympiády. Zúčastnili je jí vybraní žáci 6. a 7. třídy, kteří se zajímají o rybaření a biologii. Všichni dosáhli krásných výsledků. První místo opět obhájil Mikuláš Lamač, který získal 82 bodů z maximálních 100 bodů. Hned za ním se umístil Lukáš Churan s 81 body. Oběma žákům gratulujeme a přejeme jim, aby byli vybráni do krajského kola rybářské olympiády, která se uskuteční dne 19.6.2018 na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Děkujeme i ostatním úspěšným řešitelům, mezi kterými samolepka na auto ryba 03 rybarenibyli Jan Urban, Petr Nymsa, Viktorie Pojarová a Sára Schwarzová.

Dne 12.4.2018 reprezentoval naši školu v okresním kole biologické olympiády žák 7.třídy Mikuláš Lamač. Téma letošního ročníku byl „Pohyb“. Soutěž byla náročná – k tomu, aby žák postoupil do okresního kola, nestačilo „pouze“ vyhrát školní kolo. Výherce musel následně vypracovat tzv. vstupní úkol, spočívající v dlouhodobém pozorování rostlin a živočichů.

Samotné okresní kolo biologické olympiády se skládalo z testu, poznávání rostlin a živočichů a laboratorní úlohy. Mikuláš Lamač vybojoval krásné 6.místo a my mu gratulujeme!

biologieMgr. Irena Pražanová

 

 Dne 19. 3. 2018 proběhlo na naší škole Velikonoční tvoření. Akci jsme připravovali dlouho dopředu. Deváťáci s paní učitelkou Říhovou přichystali pro návštěvníky akce kavárnu. Maminky napekly buchty, žáci vytvořili k dobrotám cenovky a připravili i menu. O přípravu kávy se postarala paní učitelka Pražanová a Říhová.

                Hosty přímo nu vchodu vítala děvčata z osmé třídy, Vendy a Míša. Za  poplatek 50 Kč od nich každé dítě dostalo „pas“ a mohlo se vydat do prvního patra, kde ho čekalo 6 tvořivých dílen.

                V první třídě u paní učitelky Robové si děti mohly vyrobit ovečku z vlny. Ve druhé třídě si děti zdobily velikonoční perníčky, které napekla paní učitelka Pražanová s žáky sedmé a osmé třídy za asistence paní Burcarové. U paní učitelky Marečkové ve třetí třídě děti čekala výroba drátěných ozdob a navlékání korálků, ve čtvrté třídě s paní učitelkou Vávřeovou si vytvořily zápichy

do květináčů z bambulí a v páté třídě u paní učitelky Kollarové závěsy ze včelího vosku.

                 K této akci se přidala i školka a paní učitelky pomáhaly dětem a  rodičům uplést nádherné dekorace z proutí. Všechny děti si domů odnášely tolik krásných výrobků, že je ani nemohly pobrat. Velikou radost nám udělala hojná účast dětí a rodičů i jejich nadšené ohlasy.

                 Všem, kteří se podíleli na pořádání této akce, velice děkuji za skvěle odvedenou práci.

                                                                                            Vendula Tesařová

 

 

 

 

 

 

 

Od ledna chodila 2. třída celé dva měsíce bruslit. Spousta děti stála na bruslích poprvé. Zpočátku bylo bruslení u některých spíše opatrným chozením po ledě, pádů bylo nepočítaně. Dětem se věnovali tři úžasní trenéři a děti bruslily čím dál lépe. Děti si tréninky náramně užily, jezdí zdatně, hrají honičky na ledě, umí zatáčet a z pohybu mají radost. 

 

 

 

Dne 27. 3. 2018 jsme se vydali linkovým autobusem do Českého Krumlova navštívit klášter. Zde jsme byli nejprve seznámeni s původním zaměřením kláštera (kdo zde žil, k čemu sloužil, atd.). Poté jsme v klášterní zahradě poznávali nejrůznější bylinky podle vůně. Žáci si směli bylinky i natrhat a připravit si imaginární čaj, pro který pak vymýšleli vlastní originální název. Pak si zahráli pohybovou hru, při které poznávali známé květiny.

Uvnitř klášterních prostor jsme se nasvačili, žáci si připravili skutečný čaj, do kterého směl každý přidat lžičku z bylinek, které zde byli k tomuto účelu již nachystané. Zatímco se louhoval, rozdělili jsme se na dvě skupiny a vyrobili jsme si dárkový čaj a také vonnou sůl do koupele.

Když jsme si vypili námi připravený čaj, vyrazili jsme zpět na cestu do Chvalšin. Celý výlet byl jak poučný, tak zábavný.

 

 

 

Měsíc prosinec na základní škole probíhal ve znamení začátku zimy.  Tímto rokem našim dětem ze třetí a čtvrté třídy začal plavecký výcvik. Každý pátek se děti těšily do plaveckého bazénu v Českém Krumlově, kde absolvovaly 10 lekcí, pod vedením zkušených a usměvavých instruktorů. Pod jejich vedením si osvojovaly plavecké dovednosti a zdokonalovaly své plavecké styly. Děti měly z výcviku velkou radost a do bazénu se moc těšily. V únoru proběhla poslední hodina, která byla zakončena měřením sil plavců, kde ukázali, co se během výuky naučili.  Plavat mohl každý v libovolném plaveckém stylu. Vítězové si odnesli diplomy a medaile a ostatní své mokré vysvědčení za předvedený výkon.

Ahoj, ahoj, ahoj tímto pokřikem se v pátek rozloučili s plaveckým výcvikem. Instruktorům darovali krásný dárek v podobě

obrázku 3D, který se moc líbil.

Postřehy pedagogů- děti byly moc a moc šikovné a myslím, že se během výcviku mnoho naučily a věříme, že plavecké dovednosti využijí v dalších letních měsících strávených u vody.

Pl.Výcvik01

Pl.Výcvik02

26. února 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 19 žáků z 1. a 2. stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. Vystoupili s básněmi převážně českých autorů, jedna žákyně měla připravený prozaický text.

Výsledková listina

0. kategorieIMG 1980

 • Samuel Paráček 1. třída
 • Lenka Minaříková 1. třída
 • Roman Duspiva 1. třída
 • Mariana Mazeg 1. třída

1. kategorieIMG 1981

 • Michaela Prayerová 3. třída
 • Marie Konečná 3. třída
 • Bára Bejdáková 2. třída

2. kategorie

 • Barbora Bayerová 5. třída
 • Bára Marečková 5. třídaIMG 1982
 • Zuzana Fischerová 5. třída

3. kategorie

 • Viktorie Pojarová 6. třída
 • Radim Sirůček 7. třída

 

Do okresního kola postupuje Barbora Bayerová z 5. třídy.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Mgr. Lenka Jarkovská, Mgr. Věra Marečková, Lucie Vávřeová

 

Stalo se již tradicí, že naše základní škola pořádá dětský maškarní karneval. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se 3. února v nově zrekonstruovaném kulturním domě. K výzdobě sálu jsme využili obrázky a výrobky dětí, které namalovaly a vyrobily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Další obrázky byly vytvořeny ve školní družině a v zájmovém kroužku Tvořivé ruce. S výzdobou sálu pomáhaly hlavně menší děti. Moderování karnevalu se ujali S. Lískovcová a R. Sirůček. Vydávání tomboly měly na starost V. Duspivová, M. Zběhlíková,T. Pavelcová a H. Ondrášková. Program celého karnevalu zpestřilo taneční vystoupení dětí kroužku Zumby pod vedením paní učitelky Mgr. V. Marečkové.  S velkým úspěchem se setkalo vystoupení kouzelníka. Hudební doprovod celého karnevalu skvěle zvládla paní učitelka Mgr. V. Čarková. Díky sponzorům jsme i letos připravili spoustu hodnotných cen do tomboly a odměnili i děti v maskách. Každý, kdo nám s přípravou a průběhem karnevalu pomáhal, dostal sladkou odměnu. Všem bych tímto chtěla moc poděkovat a těším se, že příští karneval společně opět zvládneme.

M. Valentová   

 

 

 

 

 

 

Nejvíc mě zaujali zvířata, byli tam čtyři. Byli hezký a mohli jsme si je pohladit. Byl tam had, ještěrka, strašilka a pavouk. Hada nám ukázal pán a ten had se jmenoval hroznýš královský. Ten had, když vám olizuje tvář nebo něco jiného, tak to znamená, že vás očichává. Byl dlouhý a pořád vyplazoval jazyk. Další tam byl pavouk sklípkan. Vzala si ho malá holčička, ten pavouk jí nic neudělal, jenom po ní lezl. Ten sklípkan prý když kousne, tak to bolí jako píchnutí včely. Byl chlupatý, malý, měl osm nohou a prý když budeme křičet, může se vyplašit. Moc se mi nelíbil. Ještěrka byla z pouště. Byla malá, taková bílá, hnědá, béžová a nemohla nikomu ublížit. Byla rychlá a tomu pánovi lezla na ruku. Potom tam měl strašilku, byla hodně malá, vypadala jako list nebo klacek. Proč se jmenuje strašilka? Protože se jí někdo bojí a někdo ne. Byla bílá a vůbec se nepohnula.

Michaela Placková, 4.třída  

 

V úterý 20. února 2018 proběhlo v DDM v Českém Krumlově okresní kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu se olympiády zúčastnili Tomáš Pecha ze 6. třídy v kategorii A a Daniel Jindra ze 7. třídy v kategorii B. Soutěž je poměrně náročná, skládá se ze tří částí, zahrnuje znalostní zeměpisný test, práci s atlasem a praktické aplikační i logické úkoly. Oba chlapci se ve svých skupinách umístili na pěkném čtvrtém místě. Srdečně jim blahopřeji a děkuji za dobrou reprezentaci školy.

 Mgr. Karolína Kollarová

 

Dne 9.2.2018 proběhlo školní kolo biologické olympiády, kategorie D (6. a 7. třída). Celkem se zúčastnilo osm vybraných žáků ze 7. a 6. třídy. Na prvním místě se umístil Mikuláš Lamač (62 bodů), ale jen o půl bodu za ním se umístil Daniel Jindra (61,5 bodu). Oba žáci postupují do Okresního kola, které se koná ve čtvrtek 12.4.2018 v DDM v Českém Krumlově. Gratulujeme ke krásnému výsledku a přejeme hodně štěstí i v dalším kole!

Jako nadějný biolog se v této kategorii ukázal Matěj Kamenský ze 6.třídy, který se umístil na 3. místě (44 bodů). Všem dalším zúčastněným (Lukáš Churan, Tomáš Pecha, Martina Stropková, Ladislav Decarli, Tomáš Molnár) děkujeme za jejich velkou snahu při řešení biologických úkolů!

 

Mgr. Irena Pražanová

 

Přírodověda pro nás neznamená jen sedět ve školních lavicích a učit se.  V lednu jsme si povídali o tom, jak zvířata přežívají dlouhé zimní období. A rozhodli jsme se pro některé z nich něco udělat! Někteří žáci přinesli domácí sádlo a někdo zase koupil slunečnicová semínka. Ve školní kuchyňce jsme ve velkém hrnci sádlo rozehřáli a nasypali do něj slunečnicová semínka. Z utuhnuté hmoty jsme vytvořili koule na zobání pro ptáky. Podívejte se na fotografie, jak jsme si jejich rozvěšování v parku na chvalšinském náměstí užili. Jaké druhy ptáků asi přilákají?

Mgr. Irena Pražanová

 

 

 

 

Ve středu 7. 2. 2018 proběhl na naší škole Den naruby. Jednalo se o akci, organizovanou Školním parlamentem. Chlapci se měli převléci za dívky a dívky za chlapce.

Celá akce byla dobrovolná (pro žáky, žákyně, učitelky i asistentky). Někteří přišli do školy rovnou ve svých převlecích, někteří si s sebou nesli věci na převlečení – to pak byl na toaletách velký shon, když zde probíhalo veliké převlékání, líčení a další úpravy. Jiní se akce nezúčastnili.

Z celé školy bylo nakonec převlečeno 57 lidí (dospělých i dětí). Krásné třetí místo získala 4. třída (73,3%). Na druhém místě se umístila 5. třída (77, 8%). Maximální plnou účast měla 6. třída (100%) a umístila se tak na prvním čestném místě.

Jsem přesvědčená, že děti i dospělí si tento Den naruby užili.

                                                                                 Mgr. Věra Marečková

 

 

 

 

 

Eurocentrum České Budějovice vyhlásilo výtvarnou soutěž Střípky evropských vánoc. Téma bylo zajímavé, proto jsme se rozhodli soutěže zúčastnit.

Nejprve jsme si v rámci Prvouky povídali o slavení Vánoc u nás, pak jinde v Evropě. Pro výtvarné zpracování jsme si vybrali 4 země: Českou republiku, Německo, Finsko a Francii. Žáci si vylosovali lístek s jednou zemí. Podle těchto lístků se spojili do skupin, kde bylo pár důležitých informací a zajímavostí vztahujících se ke slavení Vánoc. Pak už pracoval každý žák zcela samostatně, podle své fantazie a libovolnou technikou.

Práce nám trvala déle než jednu vyučovací hodinu. Pokračovali jsme jiný den, tak se stalo, že někteří žáci nestihli své výtvory kvůli nemoci dokončit. Proto bylo do soutěže posláno jen 13 prací.

Dne 23. 1. 2018 slavnostně předala paní zástupkyně O. Steinerová žákům velmi pěkné ceny a přečetla jim dopis od organizátora soutěže. Žáci byli velmi nadšeni a snad i motivováni pro účast v dalších soutěžích.

Mgr. Věra Marečková

Dne 3. 12. 2017 jsme společně zahájili první adventní neděli u vánočního stromečku. V 17:00 pronesl pan starosta úvodní slovo. Hned potom se rozsvítil vánoční stromeček. Následovalo pásmo koled, které si přichystali žáci ZŠ a MŠ Chvalšiny. Od žáků páté třídy jsme se dozvěděli něco o Luciích a jiných vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněli jsme ani na obdarování přítomných dětiček z řad diváků.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci:

 • Panu starostovi – za prostor, který nám poskytl, za veškeré technické i jiné vybavení a za celkovou vstřícnost
 • Pavlovi Vysušilovi – který nám o své volné neděli přijel pomoci s ozvučením. Děkuji za jeho čas, ochotu i trpělivost
 • Paní Olze Steinerové, Karolíně Kollarové, Olince Robové – za pomoc s organizací a za nacvičování s dětmi
 • Paní Jitce Přibylové, Aleně Tomišové a Jarmile Tykalové - za pomoc s přípravou kostýmů (křídly)
 • Paní Lence Jarkovské – za výrobu plakátů (postaviček) na koledu
 • Paní Aleně Melmerové - za fotodokumentaci a výrobu informačních plakátů
 • Paní Václavě Ilkóové – za pomoc a napečení perníčků
 • Paním učitelkám z MŠ – za spolupráci a nacvičení koled
 • A v neposlední řadě všem účinkujícím dětem, jejich rodičům, prarodičům, příbuzným a známým a všem přátelům školy, kteří mezi nás přišli.
                                                                    Věra Marečková

 

 

Collage 2017 11 28 20 18 46Z pondělí 27. 11. na úterý 28. 11. jsme s dětmi, které navštěvují dramatický kroužek, trávili noc ve škole. Hlavním tématem byl strach, strašidla… a Polednice.

Žáci si povídali o svém strachu a obavách, ztvárňovali nejrůznější strašidla prostřednictvím stínohry, se kterou se setkali v dramaťáku poprvé. Dále zkoušeli strašidla ztvárnit pouze zvuky, pouze pohybem…zkoušeli si vytvořit strašidlo s co největším počtem rukou, hlav…

Collage 2017 11 28 20 27 50Odreagovali jsme se hrou na schovávanou venku v okolí školy a celý večer jsme zakončili bližším seznámením s jedním velmi starým a pro někoho známým, pro někoho neznámým strašidlem – Polednicí.

Touto nocí jsme tak otevřeli velké téma, kterému se na dramatickém kroužku budeme dále věnovat.

                                                            Lucie Vávřeová

Hru s lákavým názvem Putování za bohatstvím připravili na 14. listopad 2017 pro žáky šesti základních škol vyučující kaplického gymnázia a obpokladchodní akademie. Děti si formou soutěžní hry zkoušely investování, podnikání, nakupování a prodej akcií. Pro žáky - investory bylo připraveno osm stanovišť. Každé představovalo jiný stát s jinou komoditou. Různými metodami a úkoly zjišťovali informace o daném státu a komoditě, kurzech, akciích a podobně.
Poté se potencionální investoři rozhodovali, kam by chtěli investovat. Na základě toho si sestavili svůj byznys plán. Na závěr je čekalo nakupování na burze. Zvítězil ten, komu se podařilo proinvestovat nejvíce peněz.

Naše družstvo deváťáků ve složení Nikola Šustová, Jana Kovaříková, David Konečný a Daniel Lamač se díky svému zaujetí pro hru,  rychlosti a bohatství v podobě znalostí ze zeměpisu, matematiky a finanční gramotnosti umístili na velmi pěkném 2. místě. Gratulujeme!

 

Mgr. V. Ilkóová

 

 

 

 

KLIMA VE TŘÍDĚ

SPOLUPRÁCE SE SPIRÁLOU ČESKÝ KRUMLOV

Dne 25. 10. 2017 (středa) nás navštívily 3 pracovnice ze Spirály Český Krumlov. Věnovaly se nám 2. a 3. vyučovací hodinu. Jednalo se o první setkání. Takže všechny aktivity byly směřované spíše ke sledování dětí a jejich vzájemných vztahů v jejich přirozeném třídním prostředí.

Po každé aktivitě probíhalo vzájemné sdílení. V případě potřeby byly děti vždy jemně upozorňovány, jak se dají jednotlivé věci a záležitosti řešit lépe. Dětem byla průběžně sdělována zpětná vazba.

Věra Marečková, třídní učitelka 3. třídy

 

 

 

S cílem stmelit nově vzniklý kolektiv s významným počtem nových žáků v ročníku byl naplánován a realizován adaptační program. O první část se 18. 10. 2017 postarala Zdenka Doubravka z organizace Cassiopeia, která si pro děti připravila zajímavé kooperativní hry a aktivity pro prohloubení vztahů a posílení kladných vazeb mezi jednotlivými žáky. Celého programu se zúčasCollage 2017 10 18 18 02 32tnila také nová třídní učitelka Lenka Jarkovská, která měla možnost žáky také lépe poznat a vidět je z jiného úhlu pohledu než při běžné výuce.

Lucie Vávřeová  

  

 

 

 

12. říjen v ZŠ Chvalšiny

12. října jsme spojili v prostorách naší školy dvě dílničky, které se otevřely pro všechny zájemce z okolí...v dílničce jsme již tradičně dlabali dýně a v rámci akce 72 hodin jsme také realizovali náš projektík "Přehlížení v centru pozornosti"...mrkněte, jak odpoledne probíhalo