Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v průběhu měsíce července 2023 bude provoz MŠ omezen pouze na jednu třídu s kapacitou 24 dětí.

Prosíme vás, abyste závazně nahlásili docházku dětí v tomto období.

Zároveň upozorňujeme, že provoz MŠ bude dle dlouhodobého plánu uzavřen od pondělí 31.7. 2023 a dále po celou dobu měsíce srpna 2023.

Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 4.9.2023.

V posledním týdnu měsíce srpna bude uspořádána informativní schůzka rodičů, na kterou budou pozváni rodiče všech přijatých dětí mailem.

V úterý 20.6.2023 od 15:30  do 17:00 hodin se na zahradě MŠ uskuteční malá zahradní slavnost - Rozloučení s předškoláčky.

Děti předvedou kamarádům a rodičům krátké kulturní pásmo, předškoláčci budou pasovaní na školáky a na závěr proběhne malý zahradní raut, děti si budou moci na zahradě krátce pohrát a zasoutěžit si.

Srdečně zveme všechny rodiče i rodinné příslušníky a maminky moc prosíme o případné zajištění nějaké dobroty na zamýšlený raut.

 

Zápis do MŠ Chvalšiny pro děti z Ukrajiny bude probíhat v pondělí 5.6.2023 od 10:00 do 15:00 hodin. 

K zápisu je nutné přinést vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ, která je volně ke stažení v sekci Dokumenty MŠ na webu ZŠ a MŠ Chvalšiny.

V době jarních prázdnin, tj. v týdnu od 6.3.-10.3.2023, bude provoz MŠ Chvalšiny omezen pouze na jednu třídu s kapacitou maximálně 24 dětí.

Žádáme všechny rodiče, aby závazně nahlásili prázdninovou docházku svých dětí třídním učitelkám, případně, aby své děti z docházky řádně omluvili a to do 28. února 2023.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné prožití jarních prázdnin.