V úterý 18.6.2024 od 15:30  do 17:00 hodin pořádáme malou zahradní slavnost Loučení s předškoláčky.

Děti předvedou krátký kulturní program předškoláčků i jejich mladších kamarádů, následně proběhne pasování předškoláčků a slavnost zakončíme zahradním  rautem a volnou hrou dětí na zahradě pod dozorem rodičů.

Moc prosíme maminky, zda by nám s pestrostí rautu nevypomohly nějakou dobrotou a předem velice děkujeme.

Těšíme se na všechny, kdo přijdou předškoláčky podpořit

a popřát jim společně s námi, hodně štěstí do další etapy jejich života.

 

 

 

Ve čtvrtek 13.6.2024 pojedeme všichni na celodenním školní výlet Za pohádkou do Zlaté Koruny. 

Odjezd linkovým autobusem z Chvalšin v 7:20 hodin do Kájova, následně v 8:00 hod. vlakem z Kájova do Zlaté Koruny.

Sraz dětí v MŠ nejpozději v 7:00 hod. Návrat cca ve 13:30 hod k MŠ.

Prosíme o sportovní oblečení (přizpůsobené počasí) a zejména o pohodlnou obuv dětí.

Svačinku dostanou děti z MŠ, s sebou batůžek + pití v uzavíratelné lahvi, pláštěnku a drobnou sladkost, či dobrůtku.

Program: cestování autobusem a vláčkem, Pohádka pana Pohody, interaktivní dílničky pod stanem v Klášterních zahradách, oběd v Kempu u Kučerů, zpáteční cesta smluveným autobusem.

Cena : 450,- Kč (= doprava, divadlo, dílničky + oběd - nutné zaplatit učitelkám do 12.6.2024)

(účast dítěte na akci není povinná, na výlet však jako doprovod odjíždí všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci MŠ) 

 

 

 

Zápis do MŠ  k předškolnímu vzdělávání proběhneve dvou fázích:


1) vydávání Evidenčních listů a dalších potřebných dokumentů rodičům proběhne ve dnech 02. - 07. 05. 2024, v době otevírací doby MŠ tj. od 6:30 - 16:30 hodin


2) ve dnech 13. 05. - 15. 05. 2024 formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem, dle předem časově dohodnutých schůzek.

(zodpovědná osoba - Zástupce ředitele ZŠ pro předškolní výchovu v MŠ - Bc. D. Pimparová DiS.)

Ve čtvrtek 28.3.2024 jsou Velikonoční prázdniny a naše školka bude souběžně se ZŠ Chvalšiny mimo provoz.