Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.

Děti se scházejí od 6:30 ve třídě Koťátek. V 7.30 h se otevírá třída Sluníček a děti přecházejí.

Příchod dětí do MŠ je ukončen v 8.15 hodin !!!

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12:15 do 12:30 hodin a odpoledne od 14.45 hodin.

Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem! tel.: 725 790 631,

Pokud dítě nebude omluveno, bude mu účtováno stravné v plné denní výši.

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je 320,- Kč. Více v dokumentu Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2022/2023 viz. dokumenty.

 

Ceny obědů od školního roku 2022/2023

(změna od 22.8.2022)

Mateřská škola:
   věk: do 6 let    věk: nad 6 let
 Svačina dopolední :   11,- Kč    11,- Kč
 Oběd :  26,- Kč    30,- Kč
 Svačina odpolední :  11,- Kč    11,- Kč

 

Stravování - vedoucí školní jídelny p. Herbstová, tel: 380 739 167