ZŠ Chvalšiny - UZAVŘENA

Veškeré informace naleznete v sekci - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

link: https://www.zschvalsiny.cz/index.php/mimoradne-opatreni


Organizace zápisu do 1. třídy

Termín podání žádostí o přijetí: od 1.4. do 30.4. 2020

Termín zápisu: 30.4.2020

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání přihlášky vzdáleným způsobem je možné pouze:

  • datovou schránkou (547mcb3)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky školy

Osobní předání ve škole bude možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Podrobné informace naleznete na webu školy – Základní škola / Zápis do 1. třídy

https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-50-06/zapis-do-1-tridy

 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Chvalšiny oznamuje rodičům a ostatním strávníkům, že od 19.8.2019 - cizí strávníci, od 1.9.2019 - žáci a děti, dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 3-6 let: přesnídávka 8,- /oběd 19,- /svačina 8,-           celkem: 35,-

MŠ 7 let:    přesnídávka 8,- /oběd 22,- /svačina 8,-           celkem: 38,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:        24,-

ZŠ 11-14 let:       26,-

ZŠ nad 15 let:     28,-

* doporučení pro rodiče ,kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit


Školní důchodci:          37,-

Cizí strávníci:               60,-


                                                                 

Pavla Herbstová, vedoucí ŠJ