Nepřítomnost žáka ve škole:

 • jedna vyučovací hodina: omlouvá příslušný vyučující
 • od dvou hodin do dvou dnů a nemoc: omlouvá třídní učitel
 • doba delší než dva dny: uvolňuje z výuky ředitel školy

Předem známá nepřítomnost žáka ve škole musí být rodiči omluvena písemně předem.
V případě vícedenní nepřítomnosti podejte žádost o uvolnění k rukám ředitele školy.

V případě nemoci dítěte mají rodiče povinnost informovat třídního učitele nejpozději do tří dnů od začátku absence prostřednictvím emailu, telefonicky, případně osobně.

Odchod ze školy v době vyučování bude žákům umožněn v doprovodu dospělé osoby nebo mohou být uvolněni z vyučování také na základě písemné žádosti podepsané rodiči v ŽK.

Žádost musí obsahovat:

 • datum nebo dobu, na kterou má být žák uvolněn
 • důvod nepřítomnosti
 • podpis rodiče (zákonného zástupce)

Po odchodu žáka ze školy nese zodpovědnost za své dítě zákonný zástupce.

Více informací naleznete v dokumentech školy - Školní řád ZŠ Chvalšiny

od 2.11.  * Kurz Bruslení, 1. a 2. třída

 • 8:30 - 9:30 hodin
 • zimní stadion Č. Krumlov

8.11.  screeningové testování ve škole

 • výjimku z testování mají pouze žáci s OTN

15.11.  screeningové testování ve škole

 • výjimku z testování mají pouze žáci s OTN

22.11.  screeningové testování ve škole

 • výjimku z testování mají pouze žáci s OTN

22.11.  Rodičovské schůzky (on-line - info u TU)

 • hodnocení za 1. čtvrtletí šk. roku 2021/22

25.11.  Vánoční focení ve škole

 • I. stupeň ZŠ

28.11.  Vánoční zpívání u stromečku - zrušeno

29.11.  screeningové testování ve škole

 • výjimku z testování mají pouze žáci s OTN

 


* termíny bruslení: vždy v úterý

listopad: 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.
prosinec: 7.12., 14.12.