KRUMBENOWE ČESKÝ KRUMLOV 7. 9. 2018

   První školní týden jsme zakončili v Českém Krumlově. Konkrétně žáci 2. a 4. třídy měli šanci cestovat do minulosti.

   Nejprve jsme se rozdělili do 3 skupin a v těch jsme postupně navštívili sedm stanovišť. Abychom střídání nepropásli, vždy nám zatroubili na roh. Mohli jsme si vyzkoušet čistit zvířecí srst, malovat ručně vyrobenými štětci, vrhat oštěpem, střílet z luku, péci placky, plést náramky, pracovat se dřevem a spoustu dalších činností.

Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí o životě lidí v dávných dobách.

KBW

   I počasí nám přálo. Trošku sprchlo, ale dětem

to vůbec nevadilo. Z celé akce jsme si tak odnesli mnoho zážitků, zkušeností i dárků. Vše bylo výborně zorganizované. Nikdo nikomu nepřekážel a každý měl šanci vyzkoušet si vše. Děkujeme tedy organizátorům a všem aktérům.