I v letošním školním roce proběhlo první školní den slavnostní zahájení šk. roku. Zahájení na školním dvoře se zúčastnily rodiče i prarodiče žáků a všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Slavnostní přivítání zahájil ředitel školy a poté i zástupci zřizovatele školy starosta a místostarosta obce Chvalšiny. Přítomen byl i zástupce vojenských lesů a statků pan M. Dušák.

Po slavnostím zahájení si odvedli třídní učitelé své žáky do tříd, kde zahájili školní rok. Výjimku měli pouze žáci prvního a devátého ročníku, kteří byli společně v jedné třídě, kde zahájili celoroční spolupráci - PATRONÁT.

V první třídě byli žáci individuálně přivítáni ředitelem ZŠ a MŠ, zástupci obce i VLS. Žákům byly předány učební pomůcky a dary od školy, obce a VLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 2018/2019


 šk. rok 2017/2018