Začátkem října 6. třída společně s paní učitelkou Tykalovou a Vávřeovou nocovala ve škole. Jak tuto akci vidí děti, se můžete dočíst v následujících příspěvcích.

Z pátka 4.10. na sobotu 5.10. se sešlo 14 dětí z naší 6. třídy a dvě paní učitelky k přespání ve škole. Ze začátku jsme psali na papír, co očekáváme od této akce.  Potom jsme šli ven, kde jsme hráli hru Hmota, chodili jsme také po laně a při tom nás měli držet ti spolužáci, kterým důvěřujeme. Večer jsme měli hledat Janu, která se jakoby ztratila, a museli jsme si ji vykoupit. Takže jsme dali telefony, někdo dal i spacák a karimatku. Druhý den ráno jsme se šli nasnídat a pak jsme hráli hru na schovávanou. Po schovce jsme se rozloučili a šli domů. Bylo to super.

Po škole se skoro celá naše třída sešla na dvoře. Šli jsme do školy a napsali jsme na papír, co od akce očekáváme. Potom jsme dostali papír, kde byl namalovaný kufr a koš. Do koše jsme napsali věci, které nechceme přenášet z prvního stupně a do kufru jsme psali to, co si na 2. stupeň odneseme. Po jídle jsme šli ven. Jako první jsme hráli hru Hmota, pak jsme si vybrali 2 lidi, kterým věříme a ti nás museli jistit, když jsme přecházeli po laně. Další hra se jmenovala Postižení a museli jsme se navzájem léčit. Po vyléčení jsme se vrátili do školy, navečeřeli jsme se a zahráli schovku. Večer nám unesli Janu. Museli jsme jí hledat podle indicií a pak jsme měli dát za Janu výkupné (telefony, spacáky, karimatky). Když se nám Jana vrátila, tak jsme se pomalu chystali na večerku, někteří usnuli dřív, jiní později. Ráno jsme se nasnídali, zahráli jsme si na schovku a šli domů. Bylo to fajn.

V pátek 4.10. se celá třída (kromě jednoho) sešla na školním dvoře. Bylo nás tam 14 dětí a 2 paní učitelky. Nejdříve jsme šli ven, tam hráli hry. Potom jsme se přemístili zpátky do školy. Tam nám zmizela Jana, kterou jsme museli zachránit vykoupením.  Všichni jsme dali výkupné – všechny telefony, spacáky nebo karimatky. Celou noc jsme ty věci nedostali, ale dostali jsme Janu. Hráli jsme také všichni schovku, i paní učitelka Vávřeová. Pak jsme šli spát. Ráno jsme se nasnídali, něco si zahráli, např. schovku. V 10 hodin jsme se rozešli domů. Byla to moc fajn akce.

koláž 2

koláž 1