Vážení rodiče,
po dnešním potvrzení termínu školení vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, z organizačních důvodů (školení celého pedagogického sboru) dne 27. května 2024 ředitelské volno.

Volný den pro žáky se bude týkat školní výuky v ZŠ. Školní družina bude v provozu od 7:30 do 16:00 a to pro všechny žáky 1. stupně, kteří budou na tento den nahlášeni (přihlásit žáky mohou rodiče u třídních učitelů) do maximální kapacity 25 žáků na oddělení.

V tento den bude všem nepřihlášeným žákům do ŠD automaticky odhlášen oběd.


Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.


Děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Holba, ředitel školy