Stalo se již tradicí, že naše základní škola pořádá dětský maškarní karneval. Ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se 3. února v nově zrekonstruovaném kulturním domě. K výzdobě sálu jsme využili obrázky a výrobky dětí, které namalovaly a vyrobily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Další obrázky byly vytvořeny ve školní družině a v zájmovém kroužku Tvořivé ruce. S výzdobou sálu pomáhaly hlavně menší děti. Moderování karnevalu se ujali S. Lískovcová a R. Sirůček. Vydávání tomboly měly na starost V. Duspivová, M. Zběhlíková,T. Pavelcová a H. Ondrášková. Program celého karnevalu zpestřilo taneční vystoupení dětí kroužku Zumby pod vedením paní učitelky Mgr. V. Marečkové.  S velkým úspěchem se setkalo vystoupení kouzelníka. Hudební doprovod celého karnevalu skvěle zvládla paní učitelka Mgr. V. Čarková. Díky sponzorům jsme i letos připravili spoustu hodnotných cen do tomboly a odměnili i děti v maskách. Každý, kdo nám s přípravou a průběhem karnevalu pomáhal, dostal sladkou odměnu. Všem bych tímto chtěla moc poděkovat a těším se, že příští karneval společně opět zvládneme.

M. Valentová