Dne 25.1.2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 9 žáků z 6., 7. a 8. třídy. Do okresního kola postoupil pouze jeden žák – Mikuláš Lamač z 8.třídy. Předpokladem účasti v okresním kole této soutěže bylo samostatné vypracování dlouhodobého úkolu – biologického výzkumu.

Okresní kolo biologické olympiády se konalo dne 16.4.2019 na gymnáziu v Českém Krumlově. Soutěž se skládala z vědomostního testu, poznávačky rostlin a živočichů a posouzení dlouhodobého úkolu komisí biologické olympiády.

Mikuláš Lamač se umístil na krásném 6.místě a my mu gratulujeme!