Dne 10. dubna se v naší škole uskutečnil zápis dětí do první třídy pro školní rok 2024/2025. Zápisem prováděly paní učitelky z první, druhé, třetí a páté třídy Mgr. Eva Iserová, Mgr. Olga Robová, Mgr. Leona Hradecká, Mgr. Lucie Vávřeová.

K zápisu se dostavilo 16 dětí. Při vstupu do školy je přivítali žáci 8. třídy, kteří budou mít v příštím roce jako deváťáci patronát v první třídě. Děti si mohly při čekání pohrát spolu s rodiči než je paní učitelky pozvaly k vlastnímu zápisu do třídy. Zápis probíhal ve dvou třídách a rodiče mohli po celou dobu sledovat jeho průběh.

Po zvládnutí zápisu byly děti odměněny dárečky, které pro ně připravili žáci na pracovních činnostech z družiny a také Pamětním listem, který předal osobně ředitel školy.

Doufáme, že se předškolákům i jejich rodičům v naší škole líbilo. V září se na všechny nové žáky budeme moc těšit a věříme, že se nám podaří naplnit jejich očekávání. Výsledky o přijetí k základnímu vzdělávání byly zveřejněny od 16. dubna webových stránkách naší školy a u hlavního vchodu školy.