Již zpočátku školního roku 2019-2020 jsme se vydali do Českého Krumlova, abychom nahlédli do života lidí v dobách minulých. Před samotným programem v Pivovarské zahradě jsme se porozhlédli po centru Českého Krumlova se zastávkou v zámeckém příkopě.

            Žáci si mohli vyzkoušet házet oštěpem a jinými předměty určené pro lov, také jsme se seznámili s různými předměty na opracování dřeva a vyzkoušeli jsme si, jak s nimi pracovat.  Vyrobili jsme si vlastní korálek ze skla, viděli jsme, jak se razili mince a vyzkoušeli jsme si točit s hrnčířským kruhem. Žáci odcházeli nadšení a obohaceni o nové zážitky a zkušenosti. Akce se zdařila, děkujeme všem organizátorům za pěkně strávené dopoledne.

Krumbenowe 2019

    Na konci školního roku jsme se za své velké studijní úsilí odměnili exkurzí do Českých Budějovic, kde jsme si v praxi ověřili některé své nabyté poznatky. Program vlastně kopíroval náš rozvrh. K rannímu autobusu se dostavili všichni, kteří se nebáli horkého letního dne a chtěli si něco užít.

    Cesta autobusy byla pohodová. Po výstupu v Č. Budějovicích jsme zamířili k soutoku Vltavy a Malše, zmapovali jsme si oba vodní toky (vlastivěda). Pro zapamatování místa soutoku nám stačí si jen vybavit pohoupání na Dlouhé lávce. Vylézt na strom u Slepého ramena Malše v rámci rozcvičky byla pro nás maličkost.

    Při vyběhnutí schodů na Černou věž se někteří z nás už (ale jen trochu) zadýchali. Odměnou nám byl nejen daleký výhled do všech světových stran, ale pohled shora na střechy, dvory, ulice a náměstí. Připomněli jsme si, že náměstí Přemysla Otakara II. má rozlohu přibližně 1 ha.

Při vyprávění paní "věžné"jsme se přenesli do let dávno minulých a snažili si představit život

na věži, kde se našlo místo nejen pro rodinu, ale i pro nezbytné zvířectvo (např. slepice a kozu).

Cestu dolů jsme zvládli s přehledem, i když vzhledem k příkrosti schodišť jsme si občas připadali jak na kolmém žebříku.

    Po té jsme si to už namířili na Piaristické náměstí do Solnice na výstavu "Leonardo", kde jsme strávili skoro dvě hodiny. Zde už se mísila historie, biologie (anatomie člověka), výtvarná výchova, matematika (geometrická tělesa) a všelijaká další "záhadologie". Každý si mohl najít své, zabavit se dle libosti a hlavně si na vše sáhnout, manipulovat, stavět i přetvářet (třeba obraz Mony Lisy). Nakoukli jsme i do tajů fyzikálních jevů jako je kladka, pevnost samonosného mostu bez použití hřebíků, rozložení obrazu. Psaní jsme si zpestřili ve stylu da Vinciho, tedy zrcadlově a zprava doleva. Přeměřili jsme si, že naše výška odpovídá našemu rozpětí "křídel"(rukou). Ti, které unavily dojmy i tvůrčí činnost, měli možnost si odpočinout v prvním dřevěném tanku.

    Dál nás čekal zasloužený oběd v blízkém hostinci U Tří sedláků, jehož historie sahá do dob koněspřežky. Jídlo (dle naší objednávky - kuřecí řízek a hranolky) bylo však čerstvé a výborné.

Nakonec jsme uhasili žízeň a vydali se zpět na autobus. Slíbenou zmrzlinu (či ledovou tříšť) zvládli už jen někteří. Ale protože den byl hodně horký, svlažili jsme si unavené nožky v Malši, při tom jsme pozorovali i rybičky. Pak už jen cesta domů autobusem.

 A na závěr alespoň dva citáty Leonarda da Vinci pro naši i vaši inspiraci a pro povzbuzení:

,,Tak jako nepoužívané železo rezaví, stojatá voda zahnívá či v zimě zamrzá, tak mozek bez cvičení leniví."

Tak kamarádi, věřte tomu, že: "Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

S přáním krásných prázdnin se loučí se školním rokem páťáci s paní uč. Veselou

 

 

 

 

6.-7. červen 2019

              Výletu předcházela společná příprava - plánování programu, túry, orientace na mapě, vyhledávání autobusového spoje, nákup potravin, hromadění zavazadel včetně stanů a spacáků.

Na sraz v Českém Krumlově dorazili brzy ráno všichni včas a v plném počtu. Klubal se krásný slunečný den. Autobusem jsme se nechali odvézt do Kaplice. Před 8. hodinou ranní jsme již čekali před lékárnou, kde jsme zakoupili repelent - důležitá věc na naší výpravu ! Dál nás už čekala pěší osmikilometrová túra převážně kolem řeky Malše - lesem, loukami i všelijakou divočinou, ke konci chvíli i po silničkách. Úplně na závěr jsme překonali rozbahněný potok. Cesta nám i se zdoláním několika převýšení a krátkou zastávkou na svačinu trvala dvě a půl hodinky. Dorazili jsme právě včas, slunce už dost pálilo.

              Cestou jsme zjistili, že do kopce se jde nejlépe s písní na rtech. Čím rychlejší rytmus, tím svižnější tempo. Tak brzo nás na hradě nečekal ani pan správce.

Následovalo zbaštění zásob z domova, velmi zajímavé povídání pana správce o životě ve středověku (nejen o historii hradu, ale i o způsobu života a o hygienických zvyklostech). Dozvěděli jsme se, co měl na práci purkrabí, lovčí, děvečka či pacholek. Asi bychom s nimi neměnili, makali od úsvitu do setmění. Víme už, že v době míru přespávalo na hradě max. 20 lidí, ostatní měli svá obydlí a rodiny v podhradí. V době obléhání však hradby poskytovaly útočiště i poddaným. Poslední možností úniku byly tajné chodby, které směřovaly z hradu pryč.

       Následně zmoženi horkem jsme si na paloučku mezi dvěma branami postavili stany a odebrali se k řece Malši. Koupel byla velmi osvěžující, uplavané pantofle byly všímavými spolužačkami pochytány. Do řeky skočili všichni, největší otužilce bylo nutno po půl hodině vyhánět, neboť blížící se mračna hrozila bouřkou.

              Bouřka i déšť se nám ale zatím vyhnuly. Stačili jsme si zahrát zapomenuté hry - na krvavé koleno a na mrkanou. Vyhladovělí jsme se pustili do vaření kotlíkové bramboračky. Bylo třeba nejen oškrabat a nakrájet brambory a zeleninu, ale také rozdělat a udržovat oheň, postavit trojnožku, zavěsit kotlík a míchat polévku. Každý se zapojil dle svých sil. Výsledek někomu chutnal více, někomu méně. Kdo se nenasytil dostatečně polévkou, zahnal hlad opečeným buřtem, nebo zbylými zásobami z domova.

           Vše bylo skvěle načasované - slabá bouřka s vydatnějším čtvrthodinovým deštěm nás zastihla již s plnými bříšky. Ukryli jsme se ve stanech. Následoval půlhodinový slabší deštík. Každý stan trávil čas po svém - někdo to měl místo bobříka odvahy, jinde se hrály karty.

Déšť vzduch osvěžil, tak ještě do večerky byla hodinka na brouzdání po hradě, který byl v tuto dobu jen náš.

              Neděle začala u některých balením. Rozumnější nechali stan oschnout. Všichni se ale zapojili do mletí obilí ručním kamenným mlýnkem a následným pečením a pojídáním placek. Rozdělání a udržování ohně bylo samozřejmostí. Slunce zase pražilo a tak jsme uvítali, že se rodiče smluvili a přijeli si pro nás, tím nám ušetřili plánovanou pěší cestu na autobus.

A to důležité na závěr......

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a skvělou koordinaci při chystání výletu a za pomoc s odvozem věcí a dětí na místa určení.

Děkujeme maminkám, které celou akci s námi skvěle zvládly a vytvořily na hradě spolehlivé zázemí.

Děkujeme také všem, kteří si o nás dělali starost během bouřky a přívalového deště, možná tím od nás živly odehnali.

Děkujeme sdružení Hrady na Malši za možnost užít si pobyt na hradě i přes noc a  panu Radku Kocandovi za program a čas, který nám věnoval.

Ahoj Vaši páťáci s Veselou učitelkou

 

 

 

 

 

 

V pátek 24.5.2019 proběhl na naší škole „Den dětí“. Žáci si mohli zvolit jednu z pěti variant, jak tento den stráví: hledání pokladu ve Chvalšinech, Multikino Cinestar v IGY v Českých Budějovicích, pěší výlet na Lipno, pěší výlet na Dívčí Kámen a cyklistický výlet do okolí Chvalšin. Nabídka aktivit byla pestrá, a tak každý mohl strávit tento den podle svých představ. Podívejte se, jak tento den zhodnotili někteří z našich druháků:

„Byli jsme na Lipně a ušli jsme 13 kilometrů. Hledali jsme kešky. Šli jsme také nakoupit. Líbil se mi tam les a cesta parníkem.“

„O Dívčím Kameni: Hledali jsme poklad. Chodili jsme bosí. Líbilo se mi tam, protože bylo hezky. A dostali jsme bonbóny.“

„Poklad ve Chvalšinech: Mně se líbilo, protože jsme hledali kamínky se znaky. Šli jsme, luštili jsme hádanku a mohli jsme si vzít z pokladu, co chceme, ale jenom tři věci. Měla jsem promočené boty. Koukali jsme na pohádku Strašidlo v Paříži.“

„Dívčí Kámen: hledali jsme poklad a potom jsme opékali buřty. Jeli jsme vlakem pozadu a bylo to zvláštní. Na Dívčím Kameni se mi líbilo všechno.“

 

 

 

 

 

 

 

 

V 6.třídě se v rámci výuky občanské výchovy zabýváme tématem „rodina“. A k rodině neodmyslitelně patří svatba – každý z nás se alespoň jednou v životě ocitne na svatbě – jako host, nebo jako jeden z hlavních aktérů.

Abychom se na této slavnostní příležitosti uměli vhodně chovat, tradičně na naší škole pořádáme svatbu šesťáků. Rozdáme si role: nevěsta, ženich, svědkové, oddávající, matrikářka, hudebník, fotograf a svatebčané. V tento slavnostní den přicházíme také slavnostně oblečení – nevěstě nechybí bílé šaty a kytička, ženich má bílou košili, kravatu a společenské kalhoty. Rovněž svatebčané jsou k nerozeznání od těch na opravdové svatbě.

Na samotný akt oddávání se přicházejí podívat žáci z celého prvního stupně, což přispívá k vážnosti tohoto okamžiku. Každý přihlížející také dostane na ochutnání svatební koláčky. Po přípitku a gratulacích odchází svatební průvod do vyzdobené školní kuchyňky, kde je již pro všechny šesťáky připravena bohatá svatební hostina (co nám napekli naše maminky).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29.4. proběhla na naší škole rybářská olympiáda. Své znalosti v tomto oboru si tento den prověřilo celkem 17 žáků z 6., 7. a 8.třídy. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: Mikuláš Lamač, Petr Nymsa a Sára Schwarzová. Všem našim rybářům blahopřejeme a budeme držet palce, aby byli vybráni do krajského kola, které proběhne v červnu na střední rybářské škole ve Vodňanech.

 

Dne 25.1.2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 9 žáků z 6., 7. a 8. třídy. Do okresního kola postoupil pouze jeden žák – Mikuláš Lamač z 8.třídy. Předpokladem účasti v okresním kole této soutěže bylo samostatné vypracování dlouhodobého úkolu – biologického výzkumu.

Okresní kolo biologické olympiády se konalo dne 16.4.2019 na gymnáziu v Českém Krumlově. Soutěž se skládala z vědomostního testu, poznávačky rostlin a živočichů a posouzení dlouhodobého úkolu komisí biologické olympiády.

Mikuláš Lamač se umístil na krásném 6.místě a my mu gratulujeme!

 

           Ve středu 3.4. proběhl ve škole ZÁPIS do první třídy, který se nesl v duchu pirátů a námořníků. Budoucí prvňáčci se vydali po stopách ztraceného pokladu, ke kterému je dovedlo splnění neobvyklých úkolů, čímž také prokázali, že mají dostatečné zkušenosti na to, aby se mohli v září nalodit na koráb ZŠ Chvalšiny. Z úsměvů a dobré nálady, která panovala u budoucích žáčků, ale také učitelů, lze usuzovat, že si neobvyklý zápis všichni řádně užili a malí piráti se budou do školy těšit.

 více fotek v sekci Fotgrafie / Zápis do 1. třídy

 

 

 

Opět po roce proběhl s našimi dětmi ze třetí a čtvrté třídy plavecký výcvik. Každý pátek se děti těšily do plaveckého bazénu v Českém Krumlově, kde absolvovaly 10 lekcí, pod vedením zkušených a usměvavých instruktorů. Pod jejich vedením si osvojovaly plavecké dovednosti a zdokonalovaly své plavecké styly. Děti měly z výcviku velkou radost a do bazénu se moc těšily. V únoru proběhla poslední hodina, která byla zakončena měřením sil plavců, kde ukázali, co se během výuky naučili. Vítězové si odnesli diplomy a medaile a ostatní své mokré vysvědčení za předvedený výkon.

Postřehy pedagogů - děti byly moc a moc šikovné a myslím, že se během výcviku mnoho naučily a věříme, že plavecké dovednosti využijí v dalších letních měsících strávených u vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 3. 12. 2018 dopoledne se na naší škole uskutečnila akce Školního parlamentu Den naruby. Zúčastnilo se jí 50 lidí (6 dospělých a 44 žáků a žákyň). Dívky se měly převléci za chlapce a hoši za dívky. Letos překvapili žáci druhého stupně, kteří obsadili krásná výherní místa.

 • Na 1. místě se umístili žáci 5. a 6. třídy – zde přišlo převlečeno 9 žáků.
 • Na 2. místě se umístili žáci 2. a 7. třídy – zde přišlo převlečeno v obou třídách 6 žáků + 2 dospělé (TU a AP)
 • Na 3. místě se umístili žáci ze 4. třídy – zde byli převlečeni 4 žáci + jedna TU.

V 1. třídě byla převlečena za chlapce jedna žákyně a jedna TU. Ve 3. třídě měl odvahu převléci se za dívku 1 chlapec. V 8. třídě přišel převlečený jeden chlapec a v 9. třídě jedna dívka.

Děkuji za ŠP všem, kteří měli odvahu a převlékli se. V nejbližších dnech proběhne i slavnostní vyhodnocení a předávání diplomů jednotlivým třídám, které se umístily na výherních pozicích.

 

 

 

Vánoční tvoření proběhlo již zpočátku adventního času, 3.12.2018 v čase 15:00 – 18:00 hod. V jednotlivých třídách (1. – 8. třída) probíhaly tvořivé dílny, které zajišťovali pedagogičtí pracovníci ZŠ. Ihned po zahájení akce se zaplnily dílny a všichni se pustili do tvoření. K dokonalosti celé akce přispěla kavárna, kterou zajišťovali žáci deváté třídy.  Rodiče zde měli možnost posedět a sdílet své zážitky s ostatními. Po celou dobu akce byl přítomen odborník z praxe, jenž poskytoval žákům i pedagogickým pracovníkům praktický pohled při výrobě a tvoření. Velmi atraktivní činností se ukázala dílna čtvrté třídy s výrobou svíček z včelího vosku a dílna první třídy, kde se vyráběly ozdoby z drátků. Myslím, že se akce povedla a všichni pedagogičtí pracovníci si zaslouží pochvalu za přípravu jednotlivých dílen.

Tematické zaměření tvořivých dílen:

 1. třída: Drátkované ozdoby
 2. třída: Vánoční kapřík
 3. třída: Vánoční zápich
 4. třída: Svíčky z včelího vosku
 5. třída: Zvonečky + 3D přáníčka
 6. třída: Březový anděl
 7. třída: Vánoční svícen
 8. třída: Andělíček na špejli

 

 

 

 

Před pátou hodinou jsme se děti i dospělí sešli na náměstí pod městským úřadem a netrpělivě jsme očekávali rozsvícení vánočního stromku. Pan starosta řekl na úvod pár slov, následovalo tolik očekávané rozsvícení. Pak mikrofon převzali žáci z páté třídy a seznámili všechny s večerním programem.

Poté přišli na scénu naši nejmenší z MŠ a zazpívali krásně dvě koledy: Pásli ovce valaši a Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Po nich přišly dětičky, které navštěvují ve škole kroužek flétničky a spolu s L. Minaříkovou (housle) zahrály tři koledy: Dej Bůh štěstí, Štědrý večer nastal a Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Myslím, že i přes to, že jim jistě mrzly prstíky, se jim hra velmi povedla.

Následovaly dvě písně, které nám přednesli žáci, navštěvující školní sbor (Prosinec, Rolničky). I jim se obě písně povedly. Pak přišli žáci 1. – 4. třídy a společně přednesli báseň Zima. Celý večer jsme ukončili společnou koledou: Já malý přicházím koledovat, při které naši andělé (starší žáci) rozdávali perníčky (které napekli žáci a žákyně 2. stupně).

Děkuji všem, kteří pomáhali s pečením perníčků, s jejich rozdáváním, těm, kteří pomáhali s osvětlením a ozvučením. Všem dospělým i dětem, kteří přišli v tento večer a aktivně přispěli ke krásnému a pohodovému prožití první adventní neděle.

 

 

 

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 jsme dlabali dýně. Dýně nám přivezl pan starosta Ing. Jiří Borský. Vydlabávat dýně jsme začali v 15:30 hod. Přijít mohl kdo chtěl. Dětem pomáhali s dlabáním rodiče či prarodiče, některé děti se do vydlabávání dýně pustily samy. Zkrátka, jak kdo chtěl. Při dlabání dýní jsme si užili mnoho zábavy.

Poté, co byly dýně hotové, šli jsme s dětmi dýně zapálit a ozdobit okolí školy. Děti nakonec dostaly sladkou odměnu.

                               Vychovatelky školní družiny

Marie Valentová a Bc. Veronika Vysekalová

 

 

 

 

 

KRUMBENOWE ČESKÝ KRUMLOV 7. 9. 2018

   První školní týden jsme zakončili v Českém Krumlově. Konkrétně žáci 2. a 4. třídy měli šanci cestovat do minulosti.

   Nejprve jsme se rozdělili do 3 skupin a v těch jsme postupně navštívili sedm stanovišť. Abychom střídání nepropásli, vždy nám zatroubili na roh. Mohli jsme si vyzkoušet čistit zvířecí srst, malovat ručně vyrobenými štětci, vrhat oštěpem, střílet z luku, péci placky, plést náramky, pracovat se dřevem a spoustu dalších činností.

Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí o životě lidí v dávných dobách.

KBW

   I počasí nám přálo. Trošku sprchlo, ale dětem

to vůbec nevadilo. Z celé akce jsme si tak odnesli mnoho zážitků, zkušeností i dárků. Vše bylo výborně zorganizované. Nikdo nikomu nepřekážel a každý měl šanci vyzkoušet si vše. Děkujeme tedy organizátorům a všem aktérům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v letošním školním roce proběhlo první školní den slavnostní zahájení šk. roku. Zahájení na školním dvoře se zúčastnily rodiče i prarodiče žáků a všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Slavnostní přivítání zahájil ředitel školy a poté i zástupci zřizovatele školy starosta a místostarosta obce Chvalšiny. Přítomen byl i zástupce vojenských lesů a statků pan M. Dušák.

Po slavnostím zahájení si odvedli třídní učitelé své žáky do tříd, kde zahájili školní rok. Výjimku měli pouze žáci prvního a devátého ročníku, kteří byli společně v jedné třídě, kde zahájili celoroční spolupráci - PATRONÁT.

V první třídě byli žáci individuálně přivítáni ředitelem ZŠ a MŠ, zástupci obce i VLS. Žákům byly předány učební pomůcky a dary od školy, obce a VLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok 2018/2019


 šk. rok 2017/2018

Dne 14. 6. 2018 jsme s vybranými žáky vyrazili na výlet do Českých Budějovic. Jednalo se o výlet „za odměnu“ za celoroční práci ve škole. Žáci se ten den neučili. Ráno jsme se dívali na tematickou animovanou pohádku Wall – E.

Poté jsme v 9:15 vyjeli speciálním autobusem od naší školy. Do Českých Budějovic jsme dorazili v 10:00 hodin. Právě v tu dobu se otvírala akce Dobrodružství s technikou na Výstavišti. Žáci si zde měli šanci vyzkoušet mnoho zajímavého a netradičního. Bylo zde mnoho lidí, žáků z jiných škol. Proto bylo těžké dostat se ke všem atrakcím a vyzkoušet si všechny aktivity. Přesto měl každý žák šanci vyzkoušet si aspoň něco.

Co se nám líbilo?

Balení kufru na záchranu, hraní pexesa s anglickými a českými slovy, 3D tiskárna, posunování autíčka balonkem, řezání žhavým provázkem do polystyrenu, sestrojování činky, nasazování šroubů,…J

V čase oběda jsme ukončili exkurzi, v poklidu se nasvačili. Někteří navštívili i Tesco, které je ihned vedle výstaviště. Následně jsme se vydali na hřiště nacházející se u plaveckého bazénu. Zde měli žáci šanci se pohybově vyžít.

Náš výlet jsme ukončili v 14 hodin, kdy jsme se vydali zpět k domovu.

Vypracovala: Mgr. Věra Marečková

 

 

 

Dne 12. 6. 2018 jsme se vypravili se třetí třídou linkovým autobusem do Českého Krumlova. Poté jsme se prošli po okraji města až do DDM. Zde se nám věnovala paní, která všem žákům zapůjčila kola, prošla s nimi trasu, seznámila je se základními dopravními pravidly a značkami.

Pak už si mohl každý z žáků vyzkoušet jízdu po dopravním hřišti. Snažili se dodržovat předpisy, při odbočování ukazovat rukou, dávat přednost v jízdě, atd.

Když si vše prakticky vyzkoušeli, přesunuli jsme se dovnitř. Zde se probírala teorie: žáci poznávali značky, na obrázku určovali, kteří účastníci dopravního provozu se chovají správně a kteří ne a vysvětlovali proč.

Všichni jsme si tuto dopravní výchovu užili. Je přínosné, že si žáci mohli vše prakticky zkusit. Těšíme se na příště.

Vypracovala Věra Marečková – TU 3. třída

 

 

 

 

Dne 11. června 2018 proběhl na naší škole Den v pyžamu. Jednalo se o akci organizovanou Školním parlamentem. Žáci i dospělí mohli přijít do školy v noční košili, pyžamu či jiném spacím úboru. Žáci první třídy si s sebou přinesli do školy i plyšové hračky.

Této akce se aktivně zúčastnilo 56 lidí (47 žáků a 9 dospělých). Přijít v tomto oblečení bylo netradiční a snad to přineslo i zábavné zpestření.

Hodnocení:

Na 1. místě se umístila 1. třída (10 žáků + 2 dospělé z celkového počtu 15 lidí).

Na krásném 2. místě skončila 3. třída (10 žáků + 2 dospělé z celkového počtu 16 lidí)

Hezké 3. místo obhájila 4. třída (9 žáků + 1 dospělá z celkového počtu 16 lidí).

 

 

 

 

Dne 25.dubna se na naší škole konal „Den Země“. Žáci během projektového dne navštívili několik stanovišť, kde se věnovali nejrůznějším „ekologickým“ aktivitám.

Území obce Chvalšiny jsme rozdělili na jednotlivé úseky a každá třída uklidila svou přidělenou část. Ve škole se žáci prakticky učili třídit odpad – z velké hromady odpadu uprostřed třídy zbyla nakonec jen nepatrná část, která již nešla roztřídit. Animovaný film Nezkreslená věda o výrobě plastů nám ukázal, jak málo ekologicky odbouratelný tento materiál současnosti je.

Další naše činnosti směřovaly ke zušlechtění školního dvora – kultivace trávníku a založení bylinkové zahrádky. Na části školního pozemku jsme zasadili nejrůznější bylinky – tymián, bobkový list, meduňku, kontryhel, pažitku a další. Celý bylinkový záhon lemují levandule. Těšíme se, až budeme „plody“ naší bylinkové zahrádky zpracovávat – například při vaření ve školní kuchyňce, při výrobě bylinných čajů nebo voňavých levandulových polštářků.

Druhá a třetí třída strávila první dvě vyučovací hodiny ve svých třídách a druhé dvě vyučovací hodiny venku. První vyučovací hodinu pracovaly děti ve skupinách: zpracovávaly pracovní listy, týkající se třídění odpadu, hrály stolní hru Na odpady a též si mohly zahrát bowling (s PET lahvemi a tenisovým míčkem). Ve druhé vyučovací hodině měly možnost pracovat individuálně, ve dvojicích či skupinách a výtvarně zpracovávaly téma Příroda. K dispozici měly nejrůznější materiál. Kdo byl hotov, mohl se pokoušet trefovat míček (ze složeného novinového papíru) do krabice.

Na další dvě hodiny jsme se odebrali ven. V lese jsme si zahráli lesní Kimovu hru (děti měly za úkol si zapamatovat odpad, který v lese viděly a následně ve skupinách vše zapamatované vypsat na papír). Sesbíraný odpad jsme ihned roztřídili do pytlů a poté jsme uklidili okolí školy.