Ve středu 8. února se žáci ze čtvrté a páté třídy zúčastnili turnaje v přehazované v Českém Krumlově. Spolu s námi tam byli zástupci ze ZŠ Velešín, ZŠ Malonty a ZŠ Za Nádražím ČK. V prvním zápase proti týmu školy Za Nádražím se nám nedařilo, ale v dalších jsme už byli jistější a úspěšnější. Nakonec jsme se umístili na 4. místě. Všichni hráli fair play, takže i přes tento výsledek, jsme byli všichni spokojeni.

 

 

DE
Dne 14. 3. 2023 se v DDM v Českém Krumlově  konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši žáci se účastnili kategorie II. A, která je určena pro 8. a 9. třídy.

Naši školu reprezentovali:

- Ondřej Kamenský z 9. třídy, který obsadil 2. místo
- Jana Lamačová také z 9. třídy, která obsadila 4. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a moc gratulujeme.

                                              Mgr. Olga Steinerová

 

 

Pozvánka:

V sobotu 25. února od 14:00 hodin pořádá ZŠ a MŠ Chvalšiny v Kulturním domě Chvalšiny DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.

Děti čeká hudba, tanec, soutěže, tombola a nakonec přijde i KOUZELNÍK.

Karneval 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče - zákonní zástupci žáků,

funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí 2 / 2023 a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do Školské rady.

S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným OZ Chvalšiny, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na tříleté období.

Harmonogram voleb:
od 1.2.2023 (od 8:00 hodin) do pátku 10.2.2023 (do 14:00 hodin) je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do školské rady. Návrhy kandidátů musí být odevzdány na předepsán tiskopisu - NÁVRH KANDIDÁTA DO ŠR_ZZ.pdf  (popř. v kanceláři školy).
Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě budou osloveni do pátku 17.2.2023, kdy poté budou představeni na webových stránkách školy.

V pátek 24. 2. 2023 v době od 8 hod. do 14 hod. proběhnou volby zákonných zástupců žáků v ředitelně školy. v kanceláři školy - p. ekonomka.

Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve školském zákoně.
Výňatek týkající se školské rady najdet
e na webových stránkách školy - Školská rada.

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

 

Vzhledem k situaci v předchozích dvou let se žáci osmého a devátého ročníku vydali na kurz až letos v lednu. To však nezměnilo nic na tom, že si pobyt na Zadově náramně užili. Počasí nám moc nepřálo, po sněhu ani památky, ale nebe bylo bez mráčků. Sněhové podmínky nebyly úplně na jedničku, ale situaci zachránil technický sníh na Kvildě, kterého bylo na sjezdovce dostatek.

Zázemí nám poskytla horská chata Cihelna na Zadově, která svou lokalitou napomohla ke skvělým pěti dnům. Sešla se zde parta velmi talentovaných budoucích lyžařů a přes to, že mnozí na lyžích ještě nestáli, zvládli základní techniku na jedničku. Zdatní sjížděli kopec a zdokonalovali se v technice. Volné chvíle žáci trávili výlety po okolí např. výstupem na rozhlednu Zadov (skokanský můstek), který je památečním místem, kde skákal Pavel Ploc. Po skvěle stráveném týdnu jsme se ve zdraví vrátili se zážitky a hlavně zdraví.

A. Tomišová

 

 

 

 

 

více fotek naleznete ve fotogalerii


Vyúčtování LSK najdete v sekci:

  • Základní škola - Lyžařský kurz,
  • nebo na tomto odkazu: LSK 2023 ZADOV

 

Dne 5.12.2022 se devátá třída vydala v kostýmech čertů, andělů a Mikuláše do tříd školy rozdat mikulášskou nadílku.

Čerti postrašili děti ve všech třídách, poslechli si básničku či písničku a dali dětem odměnu. Nemohli zapomenout ani na paní kuchařky, uklízečky a paní školnici. Pak se deváťáci stavili potěšit děti i v mateřské školce, kde se také dařilo a cestou pozdravili i zaměstnance obce a blízkého obchodu. 

Všichni si toto mikulášování moc užili, děti byly šikovné a akce byla přijata s velkým úspěchem.

  

IMG 20221205 081034 IMG 20221205 081438 IMG 20221205 092916 IMG 20221205 114828 IMG 20221205 115552

 

 

Dne 29. 9. 2021 měli žáci z druhé třídy možnost navštívit naše místní muzeum ve Chvalšinách. Zde si mohli libovolně procházet jednotlivé expozice. Měli tak možnost si v praxi trénovat čtení, když zkoumali jednotlivé předměty a popisky k nim. Velmi se jim zalíbil model kanálu a hledání a rozsvěcování různých míst na něm. Veliké dobrodružství zažili ve sklepení, kde hodná paní Zwiefelhoferová zhasla světlo. Žáci byli nadšení. Na rozloučenou se ještě podepsali do knihy návštěv a dostali bonbonky. Děkujeme.

 

 

Dne 14. 10. 2021 se žáci z 1. a 2. třídy společně vypravili objednaným autobusem do Českého Krumlova. Ačkoliv bylo nepříznivé počasí, žáčci byli plni radostného očekávání. Nakonec se i počasí umoudřilo. Tak jsme se společně vydali do DDM na dopravní hřiště.

Nejprve si žáci s pomocí instruktora prošli veškerou důležitou teorii týkající se pravidel silničního provozu. A pak už se mohli rovnou vrhnout na kola a koloběžky. Procvičili si jak značky a pravidla v praxi, tak vzájemnou ohleduplnou jízdu na silnici.

 

 

 

 

Ve druhé třídě proběhla 4. 10. 2021 tandemová výuka. Učitelky 2. a 5. třídy spojily své síly a společně naplánovaly, odučily a zreflektovaly hodinu O zapomnětlivém parašutistovi. Na začátku ve fázi evokace jsme stáli všichni v kruhu a učitelka kladla otázky (kdo má rád výšky, kdo někdy letěl letadlem). Děti dělaly krok do kruhu, když souhlasily. Vzadu na lavici byly lístečky se slovem parašutista a děti měly říci, zda ví, kdo to je parašutista.

Paní učitelka sdělila, že budeme číst příběh o Zapomnětlivém parašutistovi a zeptala se, co si asi mohl takový parašutista zapomenout. Nápady dětí jsme zapisovaly na tabuli.

Ve fázi uvědomění žáci obdrželi pracovní list a učitelka přečetla část textu. Děti měly napsat pokračování příběhu. Pak četla druhá učitelka a děti opět předvídaly pokračování příběhu. Na závěr měly vymyslet, jak asi příběh skončí.  Po každém písemném předvídání následovalo společné sdílení, kdy žáci chodili volně prostorem a na pokyn učitelky STOP se spojili s nejblíže stojícím spolužákem a sdíleli mu svůj odhad, pak se vystřídali. Pak opět volný pohyb – stop - sdílení. Nakonec měli sdílet ostatním ne svůj příběh, ale příběh, který je zaujal.

Nezbyl nám ke konci hodiny čas, abychom se vrátili k našemu seznamu na tabuli, tak jsem se rozloučili jen zhodnocením hodiny. Děti dostaly za dobrovolný domácí úkol nakreslit obrázek k příběhu.


 

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO, ANEB PLAVBA 2. STUPNĚM

(6.10.2021 - 7.10.2021)

Ve středu ráno jsme se nalodili jako námořníci spolu s naší kapitánkou ( naší p. tř. učitelkou) a její asistentkou na společnou loď. Na lodi jsme pluli celé dva dny. Zažili jsme bitvu, nabalování hmoty, vaření námořnických pomazánek a pudinků, které nám mimochodem všem chutnaly, a další stmelovací aktivity. S sebou na palubu jsme si vzali kufr plný toho, co si chceme z 1. stupně přenést na 2. stupeň, a to, co si s sebou už vzít nechceme, jsme zahodili. Po celou dobu plavby jsme tvořili svůj POKLAD (to, čeho si na sobě a na své třídě ceníme, jak spolupracujeme) a poklad jsme převáželi na 2. stupeň. Přitom jsme se vzájemně víc poznávali a také jsme víc poznali své nové spolužáky, kteří k nám do třídy přišli. Celé dva dny jsme si užili, jen nás mrzelo, že počasí nám nepřálo a nemohli jsme ven. Celou plavbou nás skvěle provázela jako lektorka p.u. Vávřeová, které také děkujeme.

 IMG 4697IMG 4695

Vážení rodiče,

od 1.1.2022 dojde k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ a MŠ Chvalšiny.

Podrobnosti a ceny stravného pro jednotlivé kategorie naleznete v sekci Školní jídelna.

 


Vážení trenéři a členové sportovních klubů,

od 1.1.2022 dojte k navýšení cen pronájmu tělocvičny v ZŠ Chvalšiny. Důvedem jsou stále rostoucí ceny energií a rostoucí mzdy provozních zaměstnanců.

ceny pronájmu tělocvičny od 1.1.2022

tělocvična pro místní organizace (děti)  50 Kč/hodina  
tělocvična pro místní organizace (dospělí)  200 Kč/hodina  
tělocvična pro cizí organizace  300 Kč/hodina  
ve dnech volna (turnaje, soustředění, ...)  1 000 Kč/den  

 

Děkuji za pochopení těchto nutných změn.       

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

.

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol na naší základní škole doučování žáků. Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID – 19.

Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích a sociálních ztrát způsobených přerušením prezenční výuky.

Jde o bonusový program. Doučování není součástí povinné školní výuky.

Rozhodnutí o poskytnutí této podpory v podobě doučování a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitele školy.

O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků budou v měsíci září informovat konkrétní učitelé zákonné zástupce.

Doučování je bezplatné.

Doučování bude probíhat ve skupinách (výjimečně individuálně). Povedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti pedagoga). Doučování bude probíhat prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021.
Podpora doučování by měla pokračovat do konce školního roku 2021/2022 popř. i v dalším školním roce.

Pro podporu podzimního plánu doučování byla připravena metodická podpora na webových stránkách https://doucovani.edu.cz, které fungují jak pro školy, tak i pro rodiče.

Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání.

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

1. – 2.7.2021         vaříme

7. – 9.7.2021         vaříme (5.7.  a   6.7. - státní svátek)

12. – 14.7.2021     vaříme (15.7. a 16.7. malování)

19. – 23.7.2021     sanitace

26. – 30.7.2021     dovolená

2. – 6.8.2021         dovolená

9. - 13.8.2021        dovolená

16. – 20.8.2021     sanitace

23. -27.8.2021       vaříme

30. – 31.8.2021     vaříme

Úhrada stravného (ZŠ za červen a MŠ za květen) bude vybírána : čtvrtek 3.6.2021 7:00 - 10:30,pátek 4.6.2021 od 7:00 - 10:30 hod. Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (ZŠ za květen a MŠ za duben) bude vybírána : středa 12.5.2021 od 7:00 - 10:30,pondělí 17.5.2021 od 7:00 - 10:30 Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (ZŠ za květen a MŠ za duben) bude vybírána :

Úterý      4.5.2021       od 7:00  -  10:30

Čtvrtek   6.5.2021       od 7:00  -  10:30

Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (MŠ-za únor,ZŠ-za duben) bude vybírána : v pondělí 12.4.,v úterý 13.4. a ve středu 14.4. od 7.00 - 10:30.Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (MŠ-za prosinec,ZŠ-za leden) bude vybírána : 4. a 5.1.2021 od 7.00 - 10:30.Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Úhrada stravného (MŠ-za listopad,ZŠ-za prosinec) bude vybírána : v pátek 27.11.,v pondělí 30.11. a v úterý 1.12.2020 od 7:00 - 10:30. Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny.

Několik dětí má z předešlého období přeplatky,které pokryjí i stravné za prosinec.Kdo si není jist,ať zavolá předem,aby sem nešel zbytečně. 

Úhrada stravného (MŠ za říjen a ZŠ za listopad - pouze za žáky,kteří odebírají obědy i v době distanční výuky)bude vybírána : 2. a 3.11.2020 od 7:00-10:30. Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné hradit stravné mimo určené termíny. Termín úhrady stravného za žáky,kteří v době distanční výuky obědy neodebírají,bude upřesněn dle vývoje epidemiologické situace.